Participace

Martin Nawrath

Facilituje jednotlivá setkání s veřejností týkající se zejména úprav a tvorby veřejných prostranství, organizuje školení a sám také školí. Inspiraci... VÍCE

Zora Pauliniová

Zora Pauliniová propojuje roli architektky, facilitátorky a cyklistky v oblasti participace a rozvoje veřejných prostor. Má rozsáhlé zkušenosti jako facilitátorka... VÍCE

David Oplatek

Profesní kariéru začínal jako terénní sociální pracovník v romském středisku Drom. Působil v Agentuře pro sociální začleňování. Sedm let vedl... VÍCE

Marek Sivák

MAREK SIVÁK Jako architekt se dlouhodobě věnuje veřejnému prostoru a participaci obyvatel na rozvoji města. V Plzni stál u zrodu... VÍCE

Martin Veselý

Martin Veselý Urbánní a environmentální antropolog, výzkumník, konzultant a facilitátor v oblasti urbánních studií, udržitelného regionálního rozvoje a prostorového plánování.... VÍCE

Andrea Mann

Andrea Mann Urbanistka a expertka na územní plánování, majitelka kanceláře pro územní rozvoj. Andrea má zkušenost s urbanistickým rozvojem a... VÍCE

Michal Křivohlávek

Michal Křivohlávek je ředitelem pražského spolku Bieno. Zajímá se hlavně o rozvoj komunit a facilitaci vzájemných vztahů. Působil v organizacích... VÍCE