Participace

Jasna Flamiková

Jasna Flamiková, místostarostka městské části Brno-střed. V minulosti působila jako ředitelka Nadace Veronica, od roku 2004 je členkou Strany zelených.... VÍCE

Jaroslav Biolek

Vystudoval geografii a uměnovědná studia na Masarykově univerzitě, nyní je doktorským studentem oboru Regionální geografie a regionální rozvoj.

Petr Klápště

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. Urbanista, specializuje se na projekty a plány s participací uživatelů. Působí jako odborný asistent a... VÍCE

Olga Škochová

Expertka na kulturní politiku a advokacii. Již více než 10 let se věnuje participativnímu kulturnímu plánování ve městech a obcích... VÍCE