Participace

Zora Pauliniová

Zora Pauliniová propojuje roli architektky, facilitátorky a cyklistky v oblasti participace a rozvoje veřejných prostor. Má rozsáhlé zkušenosti jako facilitátorka... VÍCE

David Oplatek

Profesní kariéru začínal jako terénní sociální pracovník v romském středisku Drom. Působil v Agentuře pro sociální začleňování. Sedm let vedl... VÍCE

Marek Sivák

MAREK SIVÁK Jako architekt se dlouhodobě věnuje veřejnému prostoru a participaci obyvatel na rozvoji města. V Plzni stál u zrodu... VÍCE

Martin Veselý

Martin Veselý Urbánní a environmentální antropolog, výzkumník, konzultant a facilitátor v oblasti urbánních studií, udržitelného regionálního rozvoje a prostorového plánování.... VÍCE

Andrea Mann

Andrea Mann Urbanistka a expertka na územní plánování, majitelka kanceláře pro územní rozvoj. Andrea má zkušenost s urbanistickým rozvojem a... VÍCE

Michal Křivohlávek

Michal Křivohlávek je ředitelem pražského spolku Bieno. Zajímá se hlavně o rozvoj komunit a facilitaci vzájemných vztahů. Působil v organizacích... VÍCE

Jasna Flamiková

Jasna Flamiková, místostarostka městské části Brno-střed. V minulosti působila jako ředitelka Nadace Veronica, od roku 2004 je členkou Strany zelených.... VÍCE

Jaroslav Biolek

Vystudoval geografii a uměnovědná studia na Masarykově univerzitě, nyní je doktorským studentem oboru Regionální geografie a regionální rozvoj.

Petr Klápště

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. Urbanista, specializuje se na projekty a plány s participací uživatelů. Působí jako odborný asistent a... VÍCE

Olga Škochová

Expertka na kulturní politiku a advokacii. Již více než 10 let se věnuje participativnímu kulturnímu plánování ve městech a obcích... VÍCE