Veřejný prostor pro všechny: jak utvářet města s lidmi pro lidi?

30.10. 2018 / Brno – Brněnská káznice, Bratislavská 68 / 10:00 – 16.30

V rámci cyklu seminářů „Vzdělávání pro udržitelná města“ vás zveme na v pořadí pátý vzdělávací workshop věnovaný veřejnému prostoru a participaci. Na workshopu se dozvíte více o:

  • základních principech dobré praxe participace veřejnosti,
  • některých metodách participace a jejich využití,
  • konkrétních příkladech dobré praxe ve vytváření inkluzivního veřejného prostoru,
  • komunitním projektu Barvy brněnského Bronxu.

Přihlašujte se prosím přes e-mail (radoslava.krylova@nesehnuti.cz) nebo přes formulář https://goo.gl/forms/2ANWocZXsXMrzKf33.

Počet míst je limitován. Podrobné informace k programu vám zašleme týden před konáním semináře.

Cílová skupina semináře: Pracovníci a pracovnice státní správy, zastupitelé a zastupitelky obecních a městských zastupitelstev, představitelé a představitelky soukromého sektoru, studující a lidé aktivní v dané oblasti.

 

Experti a expertky:

Martin Nawrath

Facilituje setkání s veřejností týkající se zejména úprav a tvorby veřejných prostranství, organizuje školení a sám také školí. Inspiraci a nové zkušenosti do Čech přiváží i ze zahraničí (USA, Anglie, Nizozemí). Je editorem metodik a manuálů, které se týkají zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. https://martin-nawrath.cz/

David Oplatek

Profesní kariéru začínal jako terénní sociální pracovník v romském středisku Drom. Působil v Agentuře pro sociální začleňování. Sedm let vedl Občanskou poradnu Brno. Nyní má na starosti rozsáhlý komunitní projekt Barvy brněnského Bronxu. Více než deset let žije v srdci největší brněnské sociálně vyloučené lokality na Bratislavské ulici.

Zora Kalka Pauliniová

Trenérka, facilitátorka a konzultantka, která se dlouhodobě zabývá participativními procesy na místní, národní i mezinárodní úrovni. Věnuje se také zapojení různých skupin do veřejného prostoru a do života společnosti – desegregaci, bezbariérovosti, mezigeneračnímu dialogu a prosazování práv cyklistů a pěších. Působí mimo jiné v organizaci PDCS a v několika občanských iniciativách a sdruženích.

Foto: 663highland / commons.wikimedia.org (CC BY-SA 3.0)

Pořádá NESEHNUTÍ díky finanční podpoře Nadace OSF a Státní Fond Životního Prostředí.

Materiály z kurzu