Poradna Občanské oko (v minulosti působící pod názvem Ekobrana) přispěla k řadě úspěšných akcí ve prospěch životního prostředí a občanské společnosti.

#2006

ZASTAVENÍ VÝSTAVBY NOVÉHO LIDLU

Jedním z příkladů je zastavení plánů na vznik supermarketu LIDL, kterému měl za oběť padnout historický dům ze začátku dvacátého století i se zahradou plnou vzrostlých stromů ve městě Bílovec na severu Moravy. Dům i zahradu v roce zachránila zejména aktivita místního občana, který se opíral o rady a konzultace NESEHNUTÍ. „Místním se podařilo dosáhnout rozhodnutí zastupitelstva o neprodání objektu a pozemku LIDLu,“ popisuje šťastný závěr případu poradce Jiří Koželouh.

#2006

ZA ČISTÉ ŠLAPANICE

Spolupracovali jsme také s občanským sdružením Čisté Šlapanice, které se věnovalo místnímu případu stavby lakovny a plánovanému vytvoření obří průmyslové zóny mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi, poblíž letiště Tuřany u Brna. Průmyslová zóna by se mimo jiné měla nacházet na nezastavěném území a z části na orné půdě s nejvyšším stupněm ochrany.

Šlapanickým jsme pomohli např. naplánovat informační kampaň přibližující názory sdružení na průmyslovou zónu, sestavit petici, zorganizovat petiční stánek, vydat informační letáky a oslovit média.

#2009

PROTI VÝŠKOVÝM BUDOVÁM NA LESNÉ

Občankám a občanům brněnské části Lesná, kteří nesouhlasili s výstavbou výškových budov, jsme pomohli oslovit brněnská média. Lesná se vyznačuje jedinečnou architekturou, místní se proto snaží, aby tato část Brna byla prohlášena za památkovou zónu.

#2006 – 2009

NEZÁKONNÉ KÁCENÍ V LÍŠNI

Věnovali jsme se i nezákonnému pokácení borovic v Brně-Líšni. Kvůli stavbě bytového domu, která není v souladu s územním plánem, bylo pokáceno 400 vzrostlých stromů.

Soud konstatoval, že územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno nezákonně. Česká inspekce životního prostředí a následně i ombudsman nám poté dali za pravdu, že vydání povolení k pokácení borovicového háje bylo v rozporu s platnými právními předpisy.

V současné době se tedy na tomto území stavět nesmí.

#2008 – 2012

AUPARK V BRNĚ

NESEHNUTÍ se soustředilo na prosazení regulativů do územního plánu tak, aby se zastavila expanze nákupních center a naopak podpořil rozvoj pestré a husté sítě obchodů rovnoměrně v celém katastru města.

Konkrétním příkladem nedostatečné regulace expanze nákupních center, a to přímo v centru města, je lokalita v tzv. Jižním centru, kam se již od léta 2008 chystala investovat firma HB Reavis realizací stavby nákupního centra AUPARK. Projekt prošel posuzováním vlivů na životní prostředí, a protože jeho kapacita výrazně převyšovala parametry stávajícího i připravovaného územního plánu Brna, usiloval investor o schválení tzv. územní studie. Ta bývá projednána neveřejně a stává se zpravidla podkladem pro projednání změny územního plánu na zastupitelstvu Statutárního města Brna. Územní studii jsme měli možnost jen připomínkovat.

Celá kauza nakonec skončila v roce 2012 prostřednictvím podnětu aktivisty Matěje Hollana k České komoře architektů – ta pozastavila činnost dvěma zpracovatelům územní studie a udělila jim pokutu za to, že studii zpracovali, ačkoliv byli sami projektanty AUPARKu.

#2005 – ?

KAUZA BAUHAUS IVANOVICE

Na okraji současné zástavby v Brně-Ivanovicích vyrostl v roce 2012 hobbymarket Bauhaus. Projekt od roku 2005 provázely nezákonné kroky společnosti Bauhaus a jí najatých developerů a zároveň protesty místních.

Spor se stal jedním ze symbolů odporu proti nezákonné výstavbě velkých nákupních center devastujících přírodu i drobné podnikatele a podnikatelky. Byl také symbolem zneužívání institutu autorizovaného inspektora. Protože územní plán Brna neumožňuje stavět v Ivanovicích větší obchodní centra než 10 tisíc metrů čtverečních, označil investor účelově část plochy jako sklady a zahrady – i na nich ale stojí hobbymarket. Díky této kličce a benevolenci brněnského magistrátu získal Bauhaus územní rozhodnutí.

Bauhaus si dále tajně opatřil u takzvaného autorizovaného inspektora certifikát opravňující ke stavbě. Tím se vyhnul námitkám a obešel úřady, majitele a majitelky okolních domů i občanská sdružení. Lidé z Ivanovic pokoutně vydaný certifikát zažalovali a soud – bohužel až po dlouhé době, během níž proběhla stavba – vydal předběžné opatření zakazující Bauhausu otevřít.

NESEHNUTÍ bylo a stále je pro místní obyvatelstvo podporou. Poukazovali jsme na nezákonnost povolovacího procesu a soudy a nadřazené úřady nám i místním dali za pravdu. V roce 2017 např. potvrdil Magistrát města Brna, že povolení stavby na základě certifikátu autorizovaného inspektora bylo nezákonné.

#2017

POMOC MÍSTNÍM PROTI STAVBĚ ZÁBAVNÍHO PARKU

V roce 2017 se na poradnu NESEHNUTÍ obrátili obyvatelé a obyvatelky města Bílovce s dotazem, jak uspořádat referendum k otázce umístění indoor zábavního parku v jejich obci. Místní sledovali celý proces záměru umístění parku do průmyslové zóny jak na úředních deskách i při jednáních zastupitelstva. S ohledem na termíny a kapacity změnili místní rozhodnutí z uspořádání referenda na petici. Dále si vyžádali kontakty na expertky a experty, kteří by byli vhodní pro posouzení intenzity dopravy, hluku a znečištění ovzduší. Tamní občanky a občané nakonec dosáhli toho, že na klíčovém zasedání zastupitelstva o jeden hlas návrh umístění zábavního parku neprošel – i díky skutečnosti, že se proti záměru prostřednictvím petice vyslovila zhruba desetina obyvatel.