PORADNA OBČANSKÉ OKO

Není vám lhostejný osud vaší ulice, města, celé naší planety? To ani Občanskému oku! Možná s občanskou angažovaností začínáte a potřebujete poradit, jak se organizovat nebo plánovat a vést kampaně. Možná dění ve vašem městě sledujete dlouhodobě a máte pocit, že se často rozhoduje „o nás bez nás“ a chtěli byste do procesu sebe i jiné občanky a občany adekvátně zapojit. Anebo vás už nebaví, jak se cyklostezky ruší, namísto jejich budování? I s tím vám chce být Občanské oko nápomocno.

  Zde prosím zadejte svůj dotaz. Ve většině případů vám odpovíme do 5 pracovních dnů.

  V čem mi poradíte? Jak rychle mi odpovíte? Jakou formou poradenství probíhá? Kdo radí? Kolik to stojí?

  Poradíme Vám

  • jak plánovat a vést veřejné občanské kampaně (plánování kampaně a kampaňové strategie, mobilizace veřejnosti, lobbying, medializace, veřejné akce, evaluace kampaně).
  • v zapojování do správních procesů při ochraně přírody, rozvoji obcí či krajiny (plánování a rozhodování veřejné správy při územním plánování, stavebních a povolovacích procesech, registrace spolků, legislativní ochrana, podání návrhů, připomínek, námitek, odvolání a žalob, obrana proti poškozování životního prostředí).
  • jak na funkční spolupráci v organizaci či jiném kolektivu, která je postavená na hodnotách nehierarchie (facilitace v komunikaci, sebeorganizace). Od října 2021 také nabízíme workshopy na téma nehierarchické sebeřízení.
  • jak podpořit rozvoj cyklodopravy ve vašem městě či obci.
  • v oblasti řešení pro udrŽITELNÁ města (ochrana zeleně a biodiverzity ve městech a obcích, ochrana klimatu ve městech a snižování emisí skleníkových plynů, posuzování vlivů na životní prostředí, začleňování opatření týkajících se změny klimatu do územních plánů měst a obcí).
  • jak zapojovat veřejnost do rozhodovacích procesů (plán zapojení veřejnosti pro konkrétní projekt, techniky zapojení, facilitace, vyhodnocení procesu zapojování veřejnosti).
  • která odbornice či který odborník Vám s Vaší kauzou dokáže nejlépe pomoci, pokud na to naše síly stačit nebudou.

  Odpovíme vám do pěti pracovních dnů, v případě složitějších kauz termín upřesníme v e-mailu.

  Poradenství probíhá nejčastěji prostřednictvím kontaktního formuláře a poté formou e-mailové konzultace, popřípadě po telefonu. Dle typu a rozsahu spolupráce je možné domluvit výjezdní poradenství.

  Radit Vám budou expertky a experti z NESEHNUTÍ či s NESEHNUTÍM spolupracující.

  Jednorázové poradenství, které proběhne online či přes telefon, je zdarma. Při výjezdním poradenství nebo při uspořádání workshopu cenu stanovíme společně.

  Na koho se také můžete obrátit?

  Právní poradna a odpovědi na časté otázky pro aktivní občany a občanky, jejichž případy se týkají veřejného zájmu.

  Poradenství v otázkách zodpovědného spotřebitelského chování

  Užitečné odpovědi na často kladené dotazy z mnoha témat v oblasti ekologie

  Transparentní samosprávy

  Environmentálně šetrný provoz institucí.

  Obnovitelné zdroje energie, energetické úspory, pasivní domy

  Naše publikace

  Aktivismus udržitelně aneb Jak změnit svět a nezbláznit se z toho – Aktivistická práce je běh na dlouhou trať, přičemž to může být velmi krušná cesta. Jak pečovat o své okolí a nezapomínat přitom na svoji vlastní pohodu jsme se zeptali členů a členek našeho kolektivu i externích odbornic a odborníků.

  O svoji žitou zkušenost s nehierarchií a jejími proměnami od založení NESEHNUTÍ do současnosti jsme se podělili v publikaci Kdo tady šéfuje? aneb nehierarchické řízení v praxi.

  PARTNERSKÉ ORGANIZACE ZAPOJENÉ DO PORADNY OBČANSKÉ OKO

  Ústecké šrouby

  Děti Země

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Projekt Informovaná udržitelná města slouží na posílení informování aktivní veřejnosti prostřednictvím bezplatného poradenství jednotlivcům i iniciativám v oblasti udržitelných řešení pro města a obce. Projekt je financován MMR.

  Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.