Skip to main content
NESEHNUTÍ a ZELENÝ KRUH

vás zvou na seminář

Novela stavebního zákona ve vztahu k účasti veřejnosti,

k územnímu plánu Brna.

Malý přednáškový sál v Domě Pánů z Kunštátu,

27.března 2013 od 14 do 17h.

                                             Od 17.30 proběhne setkání brněnských občanských iniciativ.

Zajímá vás, jaké změny ve stavebním a územním řízení přinesla novela stavebního zákona?

Jak se změnilo postavení občanských sdružení?

Co se stalo s institutem autorizovaného inspektora?

Jaký má novela dopad na přípravu územního plánu Brna?

Přednáší zástupci Zeleného kruhu, NESEHNUTÍ a Ekologického právního servisu.

Seminář je určen pro občanské iniciativy, studující

i akademiky.

Detailní informace hana@nesehnuti.cz,

731 181 990 (jen SMS)

Detailní program:

14.00            Úvod – Hana Chalupská
14.10-14.35  Změny v ÚŘ a SŘ a dalších správních řízeních – Aleš Ziegler (Zelený kruh)
14.35-14.45  NSS judikát – Aleš Ziegler
14.45 – 15:10 Diskuse

15.15-15:35  Autorizovaní inspektor  a veřejnoprávní smlouvy – Libor Jarmič (Ekologický právní servis)
15.35-15:55  Diskuse

16:00-16:20  Územní plánování – Libor Jarmič
16:20-16:35  Územní plán města Brna – Jiří Koželouh (NESEHNUTÍ)
16:35-17:00  Diskuse

17.30 – setkání brněnských občanských iniciativ

Financováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

log
log2
log3
]]>