Jaroslav Biolek

Vystudoval geografii a uměnovědná studia na Masarykově univerzitě, nyní je doktorským studentem oboru Regionální geografie a regionální rozvoj.