Martin Lutz

Vystudoval meteorologii a management kvality ovzduší na univerzitě v Mnichově a Berlíně. Pro berlínskou radnici začal pracovat v roce 1987, několik let pracoval pro Evropskou komisi na směrnici o ovzduší. Je vedoucím sekce managementu kvality ovzduší v Berlíně.