Skip to main content

Přednáší na Mendelově univerzitě v Brně klimatologii a bioklimatologii, na přírodovědecké fakultě
Ostravské univerzity mikrometeorologii a bioklimatologii. Jako vědecko-výzkumný pracovník
Českého hydrometeorologického ústavu se zabývá studiem podnebí ČR a jeho změnami, vlivy
extrémů počasí a podnebí na krajinu, zemědělskou produkci, erozi půdy a klima měst. Zvláště se
věnuje výskytům sucha a možnostem snížení negativních dopadů. Změnu klimatu vnímá ne jako
osamocený jev, jak je převážně předkládán, ale jako dílčí proces v celé soustavě atmosférických
procesů ve vazbě na zemský povrch. Prosazuje hlubší studium celého procesu tvorby podnebí.
Navrhuje řešit dopady extrémních projevů podnebí systematickými a komplexními změnami v našem
hospodaření v krajině. V tomto pohledu výskyty sucha v posledních letech vnímá jako narušení celého
cyklu oběhu vody nejen v naší krajině. Základní cestu ke snížení negativních vlivů hospodářské
činnosti na přírodní prostředí, tedy i podnebí vidí ve zvýšení úrovně i rozsahu vzdělání.

Vychází ze znalostí získaných při studiu pěstování zemědělských plodin (fytotechnický obor na
dřívější Vysoké škole zemědělské, nyní Mendelově univerzitě v Brně) a fyzické geografie, zaměřené
na meteorologii, klimatologii a hydrologii (přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně).
Věnuje se také organizaci konferencí, má bohatou přednáškovou činnost. Je členem několika
vědeckých a redakčních rad. Publikoval kolem dvouset původních prací, monografií a 5
vysokoškolských skript. Jako řešitel a spoluřešitel se podílel na řešení dvaceti výzkumných
projektů. Působí jako oponent a expert.

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..