Skip to main content

Zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová ve svém stanovisku [1] uvádí, že loňské navezení zboží do nezkolaudované stavby Bauhausu v Brně-Ivanovicích bylo v rozporu se zákonem. Ve stanovisku, které vydal úřad Veřejného ochránce práv na základě podnětu sdružení občanů a občanek Klidné Ivanovice se dále uvádí, že ivanovický stavební úřad byl nečinný, i když má právní nástroje k řešení situace. A porušil tak své zákonné povinnosti. V závěru zástupkyně ombudsmana vyzývá stavební úřad k nápravě: zakázat užívání stavby a zahájit řízení o správním deliktu. Bauhaus by tak musel odvézt zboží, které v nezkolaudované prodejně nemá co dělat, a zaplatit až milion korun pokuty.

Úřad ombudsmana nám dal za pravdu. Bauhaus se dopustil porušení zákona, když navezl zboží do nezkolaudované prodejny. Stavební úřad ve své kontrolní funkci selhal. Ale může to napravit, když nařídí odvezení zboží,“ komentuje současnou situaci Roman Keznikl z Ivanovic.

Brněnské úřady musí urychleně rozhodnout i o samotném certifikátu na stavbu Bauhausu. Usnesli se tak soudci několika soudů [2].

Certifikát na výstavbu byl vydán zjevně v rozporu se stavebním zákonem, územním plánem i územním rozhodnutím. Úřady tedy musí certifikát zneplatnit. Poslali jsme jim k tomu potřebné podklady,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

Za ivanovické občany a občanky se nedávno postavila i řada brněnských osobností [3]. Režisér Arnošt Goldflam, profesorka Hana Librová a další podpořili občany a občanky v nerovném boji s firmou Bauhaus.

Nezákonným jednáním autorizovaných inspektorů se české soudy, ministerstvo pro místní rozvoj i ombudsman zabývají již několik let. Nejznámějším případem zneužití institutu autorizovaného inspektora se stala právě výstavba Bauhausu v Brně-Ivanovicích pokoutně certifikovaná inspektorem Milanem Teigiserem.

Více informací:

mluvčí sdružení Klidné Ivanovice (info@klidneivanovice.com) – 732 533 634, 608 410 029

Jiří Koželouh (NESEHNUTÍ), jiri.kozelouh@nesehnuti.cz, 723 559 495

[1] Závěrečné stanovisko ve věci výstavby obchodního centra Hobby Market Brno-Ivanovice: https://obcanskeoko.cz/wp-content/uploads/2012/10/Zaverecne_stanovisko_kvop_2012_Ivanovice.pdf

[2] Tisková zpráva ze dne 24. 9. 2012: http://nesehnuti.cz/vystupy/spoi/podle-soudu-se-pokoutne-vydanymi-certifikaty-musi-zabyvat-stavebni-urady/

[3] Tisková zpráva zde dne 3. 10. 2012: http://nesehnuti.cz/vystupy/spoi/brnenske-osobnosti-podporuji-lidi-bojujici-proti-nekalym-praktikam-bauhausu-v-brne-ivanovicich/

]]>