Skip to main content
      

Hledáme hrdiny a hrdinky dneška!

Spolu s Ligou lidských práv hledáme ty, kteří se dokázali postavit bezpráví a nespravedlnosti, a mohou tak svým jednáním být inspirací pro druhé. Analýzy prokazují, že obyvatelé České republiky jsou málo informovaní, pasivní a rezignují na společensko-právní dění, a to zejména proto, že mají pocit, že nemohou veřejné dění ovlivnit. Cílem ankety je proto pozitivně motivovat veřejnost k zájmu o dění kolem nich, předat povědomí o jejich právech a ukázat cesty, jak lze úspěšně řešit porušování těchto práv.

Předtím, než vyhlásíme hridnu či hrdinku dneška, je třeba takové osobnosti najít!

Nominujte svého hrdinu – svojí hrdinku.

Čas na nominace je do konce listopadu 2012. Na anketu navážou také putovní výstavy, odborná školení, diskuse, sociální spoty a vydání knihy.

Anketu a s ní související aktivity financuje

Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky.

 

]]>