Angažovaně offline

Včasná participace veřejnosti v plánovacích procesech je odborníky a odbornicemi vnímána jako jeden z měkkých nástrojů, jak najít řešení směřující ke spokojenosti uživatel území. V ČR je přesto příkladů její aplikace v praxi zatím málo. Publikace Angažovaně offline aneb Čtyři praktické zkušenosti, jak se plánuje a navrhuje se zapojením veřejnosti shrnuje čtyři případy zapojení veřejnosti vedené lokálními iniciativami ve spolupráci s odbornými konzultanty a konzultantkami a místní samosprávou. Text popisuje celý proces, nastiňuje silné a slabé stránky aplikovaných metod a shrnuje doporučení pro ty, jež popsané případy inspirují k vlastní iniciativě. Na projektu a publikaci spolupracovali Mgr. Martin Nawrath (Nadace Partnerství), Ing.arch. Petr Klápště, PhD (ČVUT Praha), Lenka Tomášová -B. Arch, M.ADU a RNDr. Blažena Hušková.

Publikace Angažovaně offline aneb Čtyři praktické zkušenosti, jak se plánuje a navrhuje se zapojením veřejnosti ke stažení ZDE.