ANGAŽOVANĚ OFFLINE aneb Životní prostředí a rozvoj v rukách aktivní veřejnosti (nejen) v Brně je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. (www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz) Cílem projektu je zvýšit zapojení veřejnosti do rozhodování o životním prostředí. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím profesionalizace lokálních občanských lídrů a iniciativ, zvýšením jejich kvalifikace v měkkých participativních metodách a aplikací těchto metod v konkrétních projektech a záměrech ovlivňujících životní prostředí místních komunit.   Kurz participace 19.-21. června 2015 Pozvánka na kurz ZDE Uzávěrka přihlášek na kurz ZDE Fotogalerie   Plánování návsi v Oldřichově 23. ledna 2016 Fotogalerie   Publikace Angažovaně offline aneb Čtyři praktické zkušenosti, jak se plánuje a navrhuje se zapojením veřejnosti Anotace: Včasná participace veřejnosti v plánovacích procesech je odborníky a odbornicemi vnímána jako jeden z měkkých nástrojů, jak najít řešení směřující ke spokojenosti uživatel území. V ČR je přesto příkladů její aplikace v praxi zatím málo. Publikace Angažovaně offline aneb Čtyři praktické zkušenosti, jak se plánuje a navrhuje se zapojením veřejnosti připravená neziskovou organizací NESEHNUTÍ shrnuje čtyři případy zapojení veřejnosti vedené lokálními iniciativami ve spolupráci s odbornými konzultanty a konzultantkami a místní samosprávou. Text popisuje celý proces, nastiňuje silné a slabé stránky aplikovaných metod a shrnuje doporučení pro ty, jež popsané případy inspirují k vlastní iniciativě. Na projektu a publikaci spolupracovali Mgr. Martin Nawrath (Partnerství o.p.s.), Ing.arch. Petr Klápště, PhD (ČVUT Praha), Lenka Tomášová -B. Arch, M.ADU a RNDr. Blažena Hušková. Ang offline publikace obal Publikace Angažovaně offline aneb Čtyři praktické zkušenosti, jak se plánuje a navrhuje se zapojením veřejnosti ke stažení ZDE nebo k objednání na adrese knihovna@nesehnuti.cz.   loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb]]>