BarCamp NESEHNUTÍ: Změna začíná spolu

Často se ptáte…

Jak společně utvářet místa, v nichž žijeme?

Jakou roli mají lokální komunity, místní samosprávy či aktivní jednotlivci?

Jak vypadá veřejný prostor, který je přátelský a férový pro všechny?

Jak utvářet místa citlivě k potřebám různorodých skupin?

 

Chcete obce a města, která…

… utvářejí místní komunity?

… jsou plná zeleně a kde se dá dýchat?

… podporují dialog mezi veřejnou správou a veřejností?

… jsou inkluzivní a přátelská?

 

A co vás čeká?

  • Paralelní workshopy, přednášky, talk show, open mic a doprovodný program.
  • Témata udržitelných měst a obcí.
  • Hosté a hostky představí jak lze kreativně a úspěšně pracovat s různými skupinami obyvatelstva.
  • Příklady utváření měst, která jsou přátelská skutečně pro všechny.
  • Prezentace lokálních skupin, které se věnují rozličným společensky prospěšným tématům, například udržitelné dopravě ve městě, aktivní spolupráci s příchozími nebo vytváření lokálních komunit.

BarCamp NESEHNUTÍ je vyvrcholením dvou projektů, v jednom se zabýváme budováním komunit (www.komunitylab.cz), ve druhém podporujeme vzdělávání veřejné správy (https://vzdelavani.obcanskeoko.cz). Chceme totiž propojit dva světy, svět aktivních lidí z lokálních komunit a svět lidí pracujících ve veřejné správě, protože si myslíme, že skutečná změna začíná spolu.

Přihlašujte se zde.

Photo by Markus Spiske CC BY 2.0, flicker.com