Skip to main content

Je jednatelem projektové a inženýrské vodohospodářské kanceláře JV PROJEKT VH s.r.o.
se sídlem v Brně. Odvodňování a odkanalizování urbanizovaných území se věnuje od roku 1983.
V posledních asi 15 letech se intenzivně zabývá novými systémy odvodnění, tzv. hospodařením
s dešťovou vodou, které splňují podmínky udržitelného rozvoje měst. Tento trend v odvodňování
měst je v posledních letech integrován do koncepce modrozelené infrastruktury, jež je nástroj
měst k adaptaci na změnu klimatu. Od roku 2005 měl na toto téma přes stovku přednášek pro
státní správu, samosprávu, ministerstva, univerzity, studenty a odbornou veřejnost na různých
seminářích i mezinárodních konferencích. Napsal a byl spoluautor řady článků v různých
periodikách v ČR i v zahraničí.
K nejvýznamnějším akcím na téma hospodaření s dešťovou vodou, koncepce odvodnění měst a
obcí, metodika pro systémová opatření HDV, na kterých se sám nebo jeho firma spolupodílela,
jsou tyto:
– mezinárodní projekt RainDrop;
– odvodnění kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích;
– koncepční dokumenty pro MZe ČR – Podklad pro koncepci nakládání s dešťovými vodami
v urbanizovaných územích a Studie proveditelnosti implementace koncepce nakládání
s dešťovými vodami v urbanizovaných územích;
– generel odvodnění města Hranice na Moravě s použitím systémů HDV;
– Studie odtokových poměrů pro Hradec Králové, pro Olomouc včetně metodiky používání;
– projekty konkrétních staveb v Karviné, Brně atd.
Je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby a je členem CzWA, DWA, CVTVS,
CAH, SZKT a brněnského architektonického sdružení Obecní dům.

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..