Workshop M jako mediace 25.3. 2019

Jak naložit se situací, kdy v našem okolí vzplane konflikt? Můžeme nějak přispět k jeho řešení? A jak to souvisí s aktivistickou praxí? Další ochutnávkový workshop s Adamem Čajkou postavený na základech nenásilné komunikace nás připravil na situace, kdy budeme našlapovat v minovém poli neshod a budeme chtít přispět k jejich uklidnění. Adam je lektor a praktik nenásilné komunikace a facilitátor. Foto Barbora Kosinová.