Seminář Veřejný prostor pro všechny 30.10. 2018

30.10. 2018 jsme uspořádali seminář v prostoru brněnské káznice, který se snažil odpovědět na otázku, jak utvářet města s lidmi a pro lidi. Lektoři Martin Nawrath, Zora Pauliniová a David Oplatek se postupně věnovali metodám participace veřejnosti, otázce zapojování zranitelných skupin a konkrétnímu projektu Barvy brněnského Bronxu. Kurz byl uspořádán v rámci série workshopů Vzdělávání pro udržitelná města.

Foto: Ondřej Bartoň