Skip to main content

Auta místo zeleně? Vyjádřete se k aktualizaci územního plánu Brna Brno aktualizuje svůj územní plán. Určí tak, v jaké prostředí budeme žít v dalších letech. Radnice navrhla, aby v zeleni a lesích mohly růst nejen stromy, ale také hypermarkety. Ve vnitroblocích zase mají – podle představ úřadu – mizet pískoviště a nahrazovat je parkoviště. Radnice rezignovala na rozvoj pestré sítě obchodů a dále umetá cestu nákupním centrům. Zahazuje také šanci vytvořit odpočinkové zóny kolem brněnských řek a uvolnit ulice pěším, cyklistům a tramvajím. A mnoho dalšího. Co proti tomu můžete udělat? Do 22. července  2013 včetně přijímá magistrát připomínky. Stačí tedy e-mailem napsat radnici a primátorovi, co se vám nelíbí a co by se mělo změnit. Bude vás to stát jen pár minut. A každý e-mail se počítá. O čem psát? Vybíráme několik palčivých bodů a dlouhodobě neřešených problémů. Radnici můžete navrhovat:

  •  výrazné omezení obchodů a jiné výstavby v plochách zeleně a lesů (smysluplné jsou pouze velmi malé stavby doprovodných – zejména nekomerčních – služeb)
  • zákaz parkovacích míst ve vnitroblocích (vnitrobloky jsou pro zeleň a hřiště)
  • zákaz výstavby hromadných garáží v centru města a vypuštění záměrů podzemních garáží pod parky na Moravském náměstí a Obilním trhem, které by podporovaly automobilovou dopravu v centru a ohrozily zeleň na povrchu
  • doplnění opravdu účinných opatření pro omezení automobilové dopravy, zlepšení MHD, zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších a cyklistů a tedy také snížení vysokého znečištění ovzduší
  • omezení velikosti nových obchodů na maximálně 400 m2 prodejní plochy (běžné obchody a samoobsluhy pro blízké okolí)
  • zrušení plánů na nové hypermarkety na zelené louce a na samém okraji města v Brně-Ivanovicích a Brně-Slatině
  • rozšíření odpočinkových zóny kolem brněnských řek na šířku 100 až 200 metrů (povolit jen důležité budovy a umisťování nutné městské infrastruktury)
  • aby bylo vyjmuto území, na kterém se nachází bývalý vojenský areál na Lerchově, coby základní plocha určena jako Občanské vybavení veřejné v rámci ní na 40% plochy Občanské vybavení komerční
  • dvojnásobné plochy veřejné zeleně v rácmi území Žlutého kopce mezi Vaňkovým náměstím a Mendlovým náměstím, zejména pro vytvoření parků a průstupů
  Můžete upozorňovat na další body. Podklady k aktualizaci najdete ZDE (úplně dole). Můžete si načíst i připomínky občanských iniciativ z jednotlivých městských částí (na konci této stránky). Jak psát? Úplně jednoduše a ze svého e-mailu. Stačí napsat do předmětu „Připomínky k Aktualizaci Územního plánu města Brna“ a pak klidně jen výčet návrhů a pozdrav. Můžete doplnit odůvodnění – například poukázat na negativní vliv navrhované zástavby (nebo naopak neřešených problémů) na životní prostředí. Komu psát? Pište na adresu posta@brno.cz (podatelna). Zprávu můžete odeslat i do kanceláře primátora na kp@brno.cz. Dejte nám vědět Budeme rádi, pokud nám dáte zprávu, že jste napsali nějaké připomínky – pište prosím na hana@nesehnuti.cz. Je to důležité pro naši práci.   Pro inspiraci: odborné připomínky občanských iniciativ a nevládních organizací Vodní toky (Ing. Václav Čermák) Masarykova čtvrť Zeleň, obchody a doprava (NESEHNUTÍ) Lesná Maloměřice a Obřany    ]]>