Milan Sáňka

Milan Sáňka působí v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity. Zabývá se ochranou půdního fondu, monitoringem půd a metodami hodnocení kontaminace půdy. Je tajemníkem České pedologické společnosti a soudním znalcem v oboru půdoznalství.