Daniel Vondrouš

Daniel Vondrouš pracuje jako ředitel Asociace ekologických organizací Zelený kruh. V minulosti působil 8 let jako poradce a vedoucí poradců šesti ministrů životního prostředí. Vystudoval systematickou biologii a ekologii se specializací na suchozemské ekosystémy a diplomovou prací zaměřenou na důsledky intenzivního zemědělství. V Zeleném kruhu se mimo jiné zabývá legislativní regulací záborů půdy.