Seminář PŮDA – chráněná, prodaná, mizející, kontaminovaná

29. května 2018 | Brno, AOPK Kotlářská 51

9.30 – 15.30

V rámci cyklu seminářů „Vzdělávání pro udržitelná města“ Vás zveme na v pořadí třetí seminář věnovaný ochraně půdy s názvem Půda – chráněná, prodaná, mizející, kontaminovaná.

  • Jakou cenu má půda?
  • Kam mizí česká půda?
  • Kdo a proč ji (ne)chrání?
  • Jak hospodařit s půdou?

Na semináři vystoupí dva experti na danou problematiku, představí jak problémy spojené s ochranou půdy v ČR, tak i možnosti nápravy.

Milan Sáňka: Působí v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity. Zabývá se ochranou půdního fondu, monitoringem půd a metodami hodnocení kontaminace půdy. Je tajemníkem České pedologické společnosti a soudním znalcem v oboru půdoznalství.

Daniel Vondrouš pracuje jako ředitel Asociace ekologických organizací Zelený kruh. V minulosti působil 8 let jako poradce a vedoucí poradců šesti ministrů životního prostředí. Vystudoval systematickou biologii a ekologii se specializací na suchozemské ekosystémy a diplomovou prací zaměřenou na důsledky intenzivního zemědělství. V Zeleném kruhu se mimo jiné zabývá legislativní regulací záborů půdy.

Cílová skupina semináře: Pracovníci a pracovnice státní správy, zastupitelé a zastupitelky obecních a městských zastupitelstev, představitelé a představitelky soukromého sektoru, studující a lidé aktivní v dané oblasti.

Přihlašujte se do 27. 5. 2018 emailem (kristina.studena@nesehnuti.cz) nebo přes formulář https://goo.gl/forms/wcBvDKOf4688zCqt2

Podrobné informace Vám pošleme 3 dny před konáním konání akce.

Foto CC0 zdroj https://pixabay.com/cs/bahno-sucho-p%C5%AFda-praskliny-j%C3%ADl-2174607/