Skip to main content

zpráva Českomoravské asociace autorizovaných inspektorů, která obsahuje návrh na vyloučení veřejnosti ze všech stavebních řízení. Za asociaci navrhují Teigiser, Dvorský a Kaderka, aby jimi vydané povolení přestalo mít charakter správního rozhodnutí a nikdo se tak vůči němu nemohl odvolat.]]>