Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ, pátek 16. ledna 2015 Patnáct žalobců a žalobkyň, kteří v listopadu 2014 zažalovali prostřednictvím právníků Frank Bold Aktualizaci územního plánu Brna, bylo dnes předvoláno k projednávání své žaloby ke Krajskému soudu v Brně. Jednání se zúčastnila i žalovaná strana – Statutární město Brno. Při projednávání před soudem se řešil především dopad Aktualizace na plochy zeleně a možnost jejich přeměny na plochy stavební či dopravní. Předseda soudu se také doptával na změny v indexech podlažních ploch u řady lokalit v Brně, kde by díky Aktualizaci mohly začít vyrůstat další výškové budovy. Přibližně ve 12:30 soud oznámil, že jednání odročuje a pokračování proběhne v pátek 23. 1. 2015 od 9 h.   Ve středu 19. listopadu 2014 byla podána žaloba na Aktualizaci územního plánu Brna, kterou zastupitelstvo města Brna schválilo 17. června 2014. Žalobu podalo  10 vlastníků nemovitostí, 4 spolky a 1 zastupitel. Analýzu vad Aktualizace, sepsání žaloby a zastupování u soudu zajistila pro všechny žalobce právní kancelář Frank Bold. Žalobci usilovali o zrušení celé Aktualizace, neboť by umožňovala likvidovat zelené plochy a znepříjemňovat život lidem živelnou výstavbou. Ale hlavně jsou nová pravidla zcela nesrozumitelná pro investory i občany. NESEHNUTÍ vedlo k aktualizaci kampaně mampripominky.cz, mamlepsiplany.cz a dobrazaloba.cz. Na Dobrou žalobu finančně přispělo během 5 týdnů více než 500 lidí, 11 firem a 2 nadace. Žalobě předcházela rozsáhlá veřejná debata prostřednictvím kampaní NESEHNUTÍ – mampripominky.cz a mamlepsiplany.cz. Brněnská radnice neměla zájem o účast veřejnosti na procesu schvalování velkého balíku změn ve stávajícím územním plánu. Připomínky více než 2300 lidí k veřejnému projednání Aktualizace v únoru 2014 hodila radnice do koše. Na 400 apelů nereagovali ani zastupitelé v červnu 2014. Dokument obsahuje podle žalobců změny, které mohou nevratně poškodit životní prostředí a ráz města. Předseda senátu si vyžádal ústní jednání na dopoledne 16. ledna 2015. Jednání se účastnily obě strany sporu. Předmětem jednání byly změny v plochách zeleně, měnící je na plochy dopravní či stavební, otázka vnitrobloků, indexů podlažních ploch apod. V části obhajoby zástupkyň žalovaného města Brna se soudce zeptal, jestli by se svojí argumenací neměli sedět na straně žalobce, neboť svými výroky jen dokazovali skutečnosti, kvůli kterým byla podána žaloba. Ve 12:30 soud projednávání ukončil a celé jednání odročil na pátek 23. ledna 2015 od 9:00 a uvedl, že v tomto dni se bude rozhodovat také o tom, jestli bude prováděno další dokazování. Ze zákona má soud na rozhodnutí 90 dnů. Tato lhůta končí 19. února 2015. Problémy s územním plánem přispěly i k neúspěchu velké koalice Romana Onderky v komunálních volbách vloni na podzim. „Předchozí radnici se nepodařilo dokončit nový územní plán a schválila problematickou Aktualizaci starého územního plánu. Vyplýtvala na to 40 milionů korun,“ komentuje přístup předchozího brněnského vedení k územnímu plánování Hana Chalupská z NESEHNUTÍ. Jedním ze žalobců je i zastupitel Mojmír Vlašín (SZ), který uvádí: „V současné koaliční smlouvě jsme se dohodli, že provedeme revizi Aktualizace územního plánu. Ať už soud dopadne jakkoliv, můžeme hned pracovat na dalším bodě smlouvy – vytvoření nového strategického a návazně územního – metropolitního – plánu. Znovuobnovený post hlavního architekta a náš zájem zapojovat veřejnost do rozhodování a plánování do budoucna nedonutí opět investovat peníze a čas našich voličů na boj s těmi, které si na radnici zvolili.” Platná Aktualizace územního plánu je hrozbou pro řadu brněnských lokalit. Například Občanské sdružení Masarykova čtvrť usiluje o zastavení developerského záměru výstavby sedmipodlažního domu Neumann. „Tak objemný objekt by poškodil ráz jedné z vyhledávaných částí města pro bydlení,” říká předseda sdružení Michal Závodský. Obdobná situace hrozí v Židenicích na Gajdošové a ve vnitrobloku na Pionýrské. Podle žalobců hrozí městu díky Aktualizaci asanace zeleně, nárůst počtu nákupních center, nárůst dopravy, a tím i zhoršení již dnes špatné kvality ovzduší ve městě.

Kontakty: Hana Chalupská, koordinátorka programu Občanské oko, NESEHNUTÍ, hana@nesehnuti.cz Jiří Nezhyba, právník, Frank Bold, jiri.nezhyba@frankbold.org Michal Závodský, předseda OS Masarykova čtvrť, osmc@email.cz Mojmír Vlašín, zastupitel a žalobce, mojmir.vlasin@veronica.cz

]]>