Skip to main content

Dobré žalobě týkající se kontroverzní Aktualizace územního plánu Brna před Krajským soudem v Brně. Jak soud rozhodne, vás budeme informovat ihned po skončení jednání na našich sociálních sítích i prostřednictvím tiskové zprávy. Aktualizaci územního plánu schválilo bývalé zastupitelstvo 17. června 2014. Podle občanských iniciativ obsahuje řadu kontroverzních záměrů a změn umožňujících zábory zeleně ve prospěch dopravy, zástavbu vnitrobloků či výstavbu výškových budov ve vilových čtvrtích či venkovské zástavbě okrajových částí města. Připomínky více než 2 300 lidí k veřejnému projednání Aktualizace v únoru 2014 hodila tehdejší radnice do koše. Na 400 apelů nereagovali ani zastupitelé v červnu 2014. Proto jsme se rozhodli podat návrh na zrušení Aktualizace ÚPmB a podařilo se nám získat pro tento záměr finanční prostředky formou crowdfundingu. Na analýzu vad Aktualizace, sepsání žaloby a zastupování u soudu právní kanceláří Frank Bold přispělo během 5 týdnů více než 500 lidí, 11 firem a dvě nadace celkem částkou 400 000 Kč. Dobrou žalobu podalo 19. listopadu 2014 společně 10 vlastníků nemovitostí, 4 spolky a 1 zastupitel tehdejší opozice ze Strany zelených. Žalobci usilují o zrušení celé Aktualizace, protože by jinak umožnila likvidovat zelené plochy a znepříjemňovala život lidem živelnou výstavbou. Hlavně však jsou Aktualizací nastavená nová pravidla zcela nesrozumitelná pro investory i občany. Na podzim nově zvolené vedení brněnské radnice se dohodlo, že provede revizi Aktualizace územního plánu. Rozhodnutí soudu by jim ale mohlo ušetřit práci a čas.  ]]>