Zlepšování kvality ovzduší v obcích a městech

Prezentace jedinečného výzkumu o dopadech znečištění ovzduší na zdraví
Využití online nástrojů při zlepšování kvality ovzduší v zahraničí

  • nejčastější zdroje znečištění
  • role místních samospráv v ochraně ovzduší
  • legislativní rámec a právní možnosti ochrany ovzduší
  • vliv znečištění a jednotlivých částic na lidské zdraví
  • příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí
  • zapojení veřejnosti a vzdělávání

Cílová skupina semináře: Pracovníci a pracovnice státní správy, zastupitelé a zastupitelky obecních a městských zastupitelstev, odborníci a odbornice soukromého sektoru, lidé aktivní v dané oblasti.

Přihlašování na emailu kristina.studena@nesehnuti.cz do 12. 2. 2018.