Moudré hospodaření se srážkovou vodou ve městech

Panelová diskuze Moudré hospodaření se srážkovou vodou ve městech

pondělí 4. prosince 2017 od 16.30h
v sále kavárny Trojka
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánské náměstí 9, Brno

Jak se vyvíjí srážkový režim v Brně a jaké lze čekat trendy v nejbližších letech?
Může radnice nastavit pravidla pro hospodaření s dešťovou vodou pro vlastní objekty i pro investory? Jde zařídit, aby minimum dešťové vody odteklo kanály?
Víte, že v Brně leží univerzitní objekt, který má na svoji dobu poměrně unikátní hospodaření s dešťovou vodou?

Debatující v panelu:

Ing. Pavla Finfrlová – bývalá náměstkyně primátora statutárního města Hradce Králové
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. – oddělení meteorologie a klimatologie z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu
Ing. Jiří Vítek – projektant adaptačních opatření k rostoucímu deficitu dešťové vody ve městech

Akce je spolufinancována Státní Fond Životního Prostředí na základě rozhodnutí 01321662 v Praze dne 20.12. 2016 ministra životního prostředí.