Skip to main content

Zástupci a zástupkyně skupiny obcí na Znojemsku vyzývají ministra životního prostředí Martina Bursíka a ředitelku České inspekce životního prostředí Evu Tylovou k zákroku proti nezákonném provozu bioplynové stanice Velký Karlov, která ohrožuje veřejné zdraví a životní prostředí ve Velkém Karlově a sousedních obcích. Bioplynová stanice bez povolení a bez dodržování hygienických předpisů likviduje živočišné zbytky a části mrtvých těl hospodářských zvířat a šíří do okolí zápach a znečištění. O pomoc žádají i nejvíce zasažení obyvatelé Velkého Karlova a místní občanské sdružení. Zastupitelé obce Velký Karlov však nepochopitelně mlčí. V obci Velký Karlov je provozována bioplynová stanice firmou ZEVO s.r.o., jejímž jednatelem a částečným vlastníkem je Bohumír Rada, předseda představenstva Agrodružstva Jevišovice (provozujícího na Znojemsku rozsáhlou živočišnou výrobu http://www.agd-jevisovice.cz jejíž dopady na prostředí jsou předmětem několika dalších sporů i správních řízení). Otevřená výzva šesti obcí (viz příloha tiskové zprávy) ministrovi Bursíkovi a ředitelce Tylové shrnuje průběh správních řízení během nichž byly výstavba a činnost bioplynové stanice povoleny a žádá je o zjednání nápravy. V procesu posuzování vlivů na životní prostředí byl stanoven roční objem zpracovávaného materiálu pro výrobu energie na 25 000 tun a díky tomu bylo upuštěno od zpracovávání dokumentace EIA. Po výstavbě však byla bioplynová stanice příslušným stavebním úřadem Jaroslavice zkolaudována na 90 000 tun/rok. Občanské sdružení Za životní prostředí Velkého Karlova požádalo o přezkum kolaudačního rozhodnutí. Žádost krajský úřad zamítnul s tím, že: „Záleží, zda již u původce je materiál evidován jako odpad nebo např. jako hnojivo. Je tedy možné, že i při celkové kapacitě vstupní suroviny 90 000 tun/rok nebude zpracováváno více jak 30 000 tun/rok odpadů.“ Toto rozhodnutí komentuje Bohumil Nejezchleb jednatel sdružení: „Krajský úřad posvětil právní kličku investora, kterou se tento vyhnul posuzování vlivů na životní prostředí a obešel tak smysl zákona. Z hlediska vlivu na životní prostředí je jedno jestli stejný materiál označíme za hnojivo nebo jako odpad“. Následně byl spuštěn provoz bioplynové stanice a k nemilému překvapení veřejnosti započalo navážení a likvidace ostatních živočišných zbytků, včetně částí mrtvých těl hospodářských zvířat, krve apod. Tedy odpadů o nichž nebylo v žádném rozhodnutí ani slovo. Fakticky začala stanice fungovat jako kafilerie, která má daleko přísnější hygienická pravidla, výrazně více zatěžuje životní prostředí a nutně vyžaduje proces EIA bez ohledu na objem materiálu. Původně vítaný záměr na výrobu obnovitelné energie se tak stal environmentální pohromou pro široké okolí. Majitel stanice však pokračoval dále a požádal krajský úřad o vydání tzv. integrovaného povolení k provozování činnosti, která může ohrozit kvalitu životního prostředí. Toto povolení mu nebylo uděleno z důvodu zásadních nedostatků při provozu, které ohrožují zdraví, kvalitu ovzduší i vodní prostředí. Podle zákona by tedy měl provozovatel stanici odstavit. To se však nestalo. „Fakticky se bioplynová stanice stala kafilerií, která nemá potřebná povolení a její provoz je tedy nezákonný,“ říká paní Ivana Sobotková Jarošová, iniciátorka petice občanů Velkého Karlova. K petici se připojilo 85 % domácností obce Velký Karlov. Přes to všechno nejsou tento stav schopny orgány státní správy efektivně řešit. Česká inspekce ŽP (brněnský inspektorát) sice uložila pokuty, ale majitel stanice tvrdí, že nemá peníze a výsledkem je pokračování provozu stanice beze změn k lepšímu. „Domnívám se, že v tomto případě je přiměřenou reakcí na situaci zastavit provoz zařízení, které vážně ohrožuje životní prostředí i zdraví obyvatel, “ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Otevřenou výzvu podepsali zástupci obcí Božice, Hevlín, Hrabětice, Hrádek, Krhovice a Šanov. Mezi signatáři bohužel chybí volení zástupci nejvíce dotčené obce Velký Karlov. Další otevřenou výzvu proto zaslalo i sdružení Za životní prostředí Velkého Karlova. Občané a obce se opírají i o poradenskou podporu nevládních organizací NESEHNUTÍ Brno a Děti Země Plzeň. Bohumil Nejezchleb – jednatel o.s. Za životní prostředí Velkého Karlova (723 470 381) Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ (723 559 495) Otevřená výzva obcí činnosti Bioplynové stanice Velký Karlov zatěžující životní prostředí zde]]>