Skip to main content

Tento týden se opět vzdouvá vlna odporu ivanovické veřejnosti proti záměru výstavby obřího hobby marketu Bauhaus v městské části Brno-Ivanovice. Členové a členky občanského sdružení Klidné Ivanovice nevyhověli žádosti investora stavby o stáhnutí žaloby proti územnímu rozhodnutí. S projektem nesmyslného záměru ohrožujícího životní prostředí vyjádřilo již v roce 2006 nesouhlas 72,6 % ivanovických občanů a občanek. Tehdy záměr odmítla i místní samospráva a podala dokonce žalobu. Po komunálních volbách ovšem nové vedení radnice žalobu stáhlo. Proti záměru vystupuje také občanské družení NESEHNUTÍ, které podalo vlastní správní žalobu a pomáhá místním občanům v aktivitách. Ivanovičtí občané a občanská sdružení se nevzdávají v boji proti plánované výstavbě hobby marketu Bauhaus – velkého hypermarketu s domácími a řemeslnickými potřebami. Ten v jejich městské části Brno-Ivanovice připravují developerské firmy zastupující nadnárodní firmu Bauhaus. Občané bydlící v blízkosti plánovaného záměru na svém shromáždění odmítli stáhnutí žaloby, kterou v roce 2006 podalo jejich sdružení „Klidné Ivanovice“ v reakci na vydání územního rozhodnutí o umístění hobby marketu. Podobnou žalobu podalo i občanské sdružení NESEHNUTÍ, které o jejím stažení také neuvažuje. „Důvodem podání žaloby bylo porušení územního plánu města Brna a vyhlášky o zeleni. Územní rozhodnutí tedy považujeme za nezákonné a trváme na jeho zrušení,“ vysvětluje postoj NESEHNUTÍ Milan Štefanec. O obou žalobách zatím Krajský soud v Brně nerozhodl. Žalobu na územní rozhodnutí podala v roce 2006 samospráva (MČ Brno-Ivanovice) skrze svoji tehdejší starostku Evu Slavíkovou. „Žalobu jsem podala v souladu se zákonem a v souladu se Statutem města Brna, který mě k takovému kroku opravňoval,“ říká zastupitelka Eva Slavíková, která se po komunálních volbách přesunula do opozice. Nové vedení ivanovické radnice v čele se starostkou Janou Buhuňovskou rozhodlo z nepochopitelných důvodů žalobu stáhnout. „Rozhodnutí nového vedení radnice nás hluboce zklamalo a zároveň překvapilo. Radnice se zbavila posledního nástroje k ochraně práv občanů a prosazování veřejného mínění,“ říká Petra Täuberová ze sdružení Klidné Ivanovice a dodává: „Zastupitelé, kteří hlasovali pro stažení žaloby by měli jasně říci co je k tomu vedlo a jak budou dále prosazovat zájmy voličů.“ Aktivní občané hodlají se svými požadavky vystoupit na zasedání zastupitelstva městské části ve čtvrtek 19. června v 18.00 na ivanovické radnici (Mácova 3). Občané i občanská sdružení se připravují i na účast v nadcházejícím stavebním řízením. Plánovaná stavba by negativně zasáhla desítky obytných domů v Ivanovicích a jejich majitelé tedy mohou hájit svá práva právě ve stavebním řízení. Areál nákupního centra Bauhaus přestavuje budovu o rozloze přibližně 20 000 m2 doplněnou o dalších více než 20 000 m2 zpevněných ploch pro komunikace a 488 parkovacích míst. V areálu je 14 000 m2 volné plochy využitelné v budoucnosti pro další nákupní centrum. Pro výstavbu budou provedeny výrazné terénní úpravy na ploše 8 hektarů, investor plánuje vztyčit 40 metrů vysoký reklamní pylon. Do areálu má má denně přijet 1 500 osobních vozidel a 10 těžkých nákladních. Na rozdíl od existujícího hypermarketu Globus, který je položen v prohlubni a izolován od obytné zástavby, Bauhaus je položen výrazně výše a přímo navazuje na vlastní Ivanovice. „Plánovaná stavby by narušila harmonické měřítko současné sídelní zástavby vlastních Ivanovic, měly by negativní vliv na krajinu i na rovnováhu zastavěných a nezastavěných ploch. Stavba by také přispěla k další přeměně Ivanovic v nákupní zónu se zhoršujícím se životním prostředím – nárůstem dopravy, hluku a znečištění ovzduší,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ, který se zabývá výzkumem vlivu nákupních řetězců na životní prostředí. Proti záměru výstavby Hobby marketu se postavilo 72,6 % dotázaných ivanovických občanů a občanek v sociologickém průzkumu, který v roce 2006 zorganizovali studenti Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Pouze 20,6 % dotázaných s výstavbou souhlasilo. Více informací: Eva Slavíková – zastupitelka (739 411 325), Petra Täuberová – o.s. Klidné Ivanovice (777 794 801), Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ (723 559 495), Milan Štefanec – NESEHNUTÍ (605 239 579), Jana Bohuňovská – starostka (541 226 696). ]]>