Skip to main content

V únoru 2018 jsme uspořádali kurz, na kterém si účastnici a účastnice měli možnost vyzkoušet participativní metody v praktickém a interaktivním programu s lektory, kteří dlouhodobě pomáhají v zapojování veřejnosti obcím i místním iniciativám. Kurzu se zúčastnili zástupci a zástupkyně občanských iniciativ, městských správ i komunální politici a političky.

NESEHNUTÍ zve na víkendový workshop o participaci veřejnosti NĚKDO BY S TÍM MĚL NĚCO DĚLAT II Věříte, že víc hlav víc ví? Zapojujete se aktivně do veřejného dění – v kultuře, ochraně životního prostředí i sociální oblasti? Jste či chcete být komunální politik či polička? Nebo máte v náplni práce pořádání veřejných diskusí a projednání s veřejností? Chcete, aby se ve vaší komunitě více zapojovala veřejnost do plánování a rozhodování? Chcete do své kauzy zapojit více lidí a nevíte jak? Jak si udržet podporu těch, co už vás nyní podporují? Vyzkoušejte si participativní metody na praktickém a interaktivním workshopu s lektory, kteří dlouhodobě pomáhají v zapojování veřejnosti obcím i místním iniciativám. Akce může pomoci těm, kdo jsou na začátku projektu nebo kauzy, ale i těm, kdo se dlouhodobě angažují a chtějí se naučit nové způsoby, jak do činnosti a rozhodování zapojovat další členy a členky komunity. V rámci workshopu se naučíte, jak vytvořit plán zapojení, dozvíte se, jaké jsou výhody, nevýhody a nástrahy zapojování veřejnosti a osvojíte si základy facilitace a řadu dalších dovedností na praktických aktivitách s lidmi, které mají podobné cíle jako vy. A možná přijde i Tonda Blaník. Podrobný program: bude doplněn po 11. 1. 2018 Kde: ekocentrum Paleta, Oucmanice Kdy: 2.-4.2. 2018 S kým: facilitátor Martin Nawrath, architekt Petr Klápště, expertka na kulturní politiku Olga Škochová Bláhová a další hostky a hosté – možná přijde i Tonda Blaník! Hosté: bude doplněno po 11.1. 2018 Pro koho: aktivní lidé usilující o větší zapojování veřejnosti ve svých komunitách Nevratná záloha: 400,- Kč (v ceně je nocleh, plná penze, lektorné) Dotazy a informace: hana@nesehnuti.cz, FB událost Přihlašovací formulář: vyplňujte do 9. ledna 2018 na https://goo.gl/forms/n8OdbF5CxF92NaXw2 Lektoři a lektorka: Mgr. Martin Nawrath – facilituje jednotlivá setkání s veřejností týkající se zejména úprav a tvorby veřejných prostranství, organizuje školení a sám také školí. Inspiraci a nové zkušenosti do Čech přiváží i ze zahraničí (USA, Anglie, Nizozemí). Je editorem metodik a manuálů, které se týkají zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Ing. arch. Petr Klápště, PhD. – konzultant a facilitátor v oblasti participace veřejnosti na projektech v oblasti architektury a územního plánování. Zároveň působí jako odborný asistent a garant předmětu Územní plánování II. – analýzy území na Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT, kde se také podílí na výzkumech v oblasti udržitelného rozvoje. Napsal řadu teoretických textů o participaci a výchově k občanství, vedl první participaci veřejnosti na regionálním projektu v ČR a první participaci, kdy obyvatelé okolí mohli ovlivnit developerský projekt od samé přípravy zadání pro architekty. MgA. Olga Škochová Bláhová – expertka na kulturní politiku a advokacii. Více než 10 let se věnuje participativnímu kulturnímu plánování ve městech a obcích ČR. Je členkou platforem pro kulturní plánování a advokacii. Podílela se na přípravě Programu rozvoje kultury města Plzně, jehož realizace proběhla v rámci kandidatury Plzně na Evropské hlavní město kultury 2015. Na IPR Praha pracuje na tvorbě kulturní politiky a na projektech na podporu kultury a kreativních odvětví v Praze. Je expertní hodnotitelkou Národní sítě Zdravých měst v uplatňování MA21 v oblasti kultura a místní tradice. Akce je spolufinancována Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí 01321662 v Praze dne 20.12. 2016 ministra životního prostředí. ]]>