Skip to main content

V pondělí 15. ledna 2018 má zastupitelstvo Jihomoravského kraje rozhodnout, kterou variantu polohy nádraží v Brně doporučí k výstavbě. Aliance „Občané pro nádraží v centru“ považuje toto jednání za předčasné. Nejsou totiž známé názory lidí z obcí v okolí Brna, zejména těch, kteří každodenně do Brna dojíždějí. Chybí kvalitní průzkum veřejného mínění. Sama Aliance podporuje modernizaci nádraží v centru, ta je podle studie proveditelnosti technicky reálná a lidem zlepší cestování vlakem. „Je pro nás nepřijatelné, pokud má kraj o tak významné a obrovské investici v pondělí rozhodovat, aniž mezi občany a občankami uspořádá informační kampaň a zjistí názory lidí denně využívajících brněnské nádraží. Proto v pondělí přijdeme na jednání zastupitelstva a budeme žádat odložení rozhodnutí aspoň o měsíc,“ vysvětluje Radek Kubala z aliance „Občané pro nádraží v centru“. Aliance zaslala desítkám obcí v okolí Brna žádost o poskytnutí stanoviska k variantám nádraží. Lidé, kteří nebydlí v Brně, se totiž nemohli referenda v roce 2016 zúčastnit, ačkoliv se jeho umístění týká také jich. Stanovisko Rady města Rajhrad ze dne 22. prosince 2017 například doporučuje nádraží v centru s variantou B-Petrov, neboť pravidelně dojíždějícím osobám do Brna za prací a do škol zajistí přímý příjezd až do centra města. Vedení obce Ostopovice ve svém stanovisku ze dne 2. ledna 2018 kritizuje unáhlenost rozhodování kraje, neboť právě proběhla veřejná diskuse. Přitom vybraná varianta se týká i kvality dopravní obslužnosti kraje, takže názory různých odborníků a odbornic i místních lidí jsou důležité. Ostopovice navrhují, aby se o variantách nádraží rozhodlo později než v pondělí. Podle Radima Cenka, který je dopravním odborníkem Aliance, ze studie proveditelnosti vyplývá, že oba způsoby modernizace jsou technicky realizovatelné a jsou i ekonomicky efektivní, nicméně z dopravního hlediska je výhodnější varianta B-Petrov, resp. některá ze subvariant B1b a B1f. Oproti současnému stavu tato varianta významně zkracuje cestovní doby. Ve variantě A-Řeka je průměrné zkrácení cestovních dob méně výrazné, přičemž dokonce v některých směrech dojde k prodloužení času na cestě. Takový výsledek podle něj nelze akceptovat u stavby, která bude stát desítky miliard korun. „Pro cestující železniční dopravou a MHD v Brně a pro chodce a také pro rozvoj Brna, včetně jižního centra, se opakovaně potvrzuje, že je výhodnější mít moderní nádraží v centru města, které bude pro Brno investičně asi o 1,6 mld. Kč levnější. Navíc se může stavět a využívat po etapách, což u varianty A-Řeka nejde,“ upozorňuje Radim Cenek, jehož názory o výhodách varianty B-Petrov potvrzují i dne 10. ledna 2018 zveřejněné čtyři dopravně-ekonomické posudky, které si objednalo vedení Brna. Aliance a desítky nezávislých odborníků a odbornic dlouhodobě doporučují modernizaci nádraží v centru, což je nejvýhodnější varianta pro cestující. Zastánci odsunu brněnského nádraží přitom stále upřednostňují procesní a časová hlediska pro rozhodování. Podle nich je varianta A-Řeka lepší, neboť je v souladu s územním plánem Brna, takže se může stavět dříve (asi v roce 2020) a bude také dříve hotova (asi v roce 2027), navíc se bude stavebním firmám „na zelené louce“ jižního centra Brna stavět snadněji. „Tato hlediska pro rozhodování jsou zavádějící nebo iluzorní, neboť nehájí veřejné zájmy, ale spíše zájmy stavební lobby napojených na politiky, a slibované termíny nejsou téměř nikdy splněny. Přitom hlavně je nutné uspokojit potřeby cestujících na rychlou, pohodlnou a bezpečnou železniční dopravu s efektivní návazností na MHD v Brně,“ tvrdí další zástupce Aliance Miroslav Patrik. Aktivní občané a občanky z Brna vyvolali dvě místní referenda, která se obyvatelstva ptala, zda má dojít k modernizaci železniční stanice Brno-hlavní nádraží podél ulice Nádražní. V říjnu 2004 se referenda účastnilo asi 25 % voličů, z nichž kolem 86 % (67,4 tisíc lidí) hlasovalo pro nádraží v centru, a v říjnu 2016 asi 24 % voličů, z nichž pro nádraží v centru hlasovalo kolem 81 % (59,2 tisíc lidí). Kontakty: Hana Chalupská: hana@nesehnuti.cz, NESEHNUTÍ Brno Radek Kubala: radek.kubala@hnutiduha.cz, Hnutí DUHA Brno Miroslav Patrik: dz.brno@ecn.cz, Děti Země – Brno Radim Cenek: radim.cenek@gmail.com Odkazy: Stanoviska nezávislých odborníků ve prospěch nádraží v centru (2004, 2007, 2012, 2015) Aliance „Občané pro nádraží v centru“ FB stránka aliance „Občané pro nádraží v centru“ Příloha: 1) Stručná historie diskusí o poloze nádraží v Brně a jeho schvalování 2) Mapa umístění nádraží v Brně ve variantě Petrov * * * * * * * * * * * * Alianci „Občané pro nádraží v centru“ založily 1. listopadu 2017 spolky Děti Země – Brno a Hnutí DUHA Brno. Cílem Aliance je prosazovat modernizaci železničního uzlu Brno s novým moderním nádražím v centru Brna ve variantě „Petrov“ a navázat tak na občanskou alianci „Referendum 2014“, která o poloze nádraží vyvolala místní referendum, které se konalo ve dnech 7. a 8. října 2016. Nádraží v centru podpořilo 59,2 tisíc voličů Brna. Alianci podporuje také NESEHNUTÍ Brno.]]>