Nádraží ve středu měst? Moudrá a udržitelná volba

Jakou roli hrají vlaková nádraží v moderních městech? Jak může poloha nádraží ovlivnit udržitelný rozvoj města? Na co je potřeba myslet při rozhodování o poloze brněnského nádraží?

Zveme vás na diskusi s architekty a architektkou, kde představí argumenty, na které by se u rozhodování o poloze hlavního nádraží nemělo zapomínat.

Malý sál Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39

20.února 2018 od 16hodin

Hosté a hostky:
Ing. arch. Šárka Jahodová – pražská architektka z architektonického ateliéru UNIT architekti
Ing. arch. Gabriel Kurtis – ředitel a kurátor Galerie Architektury Brno, zakladatel architektonického studia Kurtis & partners.
Ing. arch. Ivan Lejčar – pražský urbanista z architektonického
ateliéru Alej, autor urbanisticko-architektonického řešení Nádraží v centru.
Ing. arch. MArch. Janica Šipulová – architektka z architektonického ateliéru Consequence forma architects

Moderuje Vojtěch Benda