Skip to main content

Kampaň Brno v akci podpořila řada významných osobností jako jsou Antonín Přidal, Filip Remunda, Vít Klusák, Hana Librová, Milan Valach, Naďa Johanisová, Štěpán Hájek a členové petičního výboru petice Za omezení výstavby velkých nákupních center v Brně Václav Čermák a Vladimír Morávek. Prostřednictvím kampaně Brno v akci usiluje NESEHNUTÍ a aktivní občané a občanky o rozvoj pestré sítě obchodů různých velikostí, rovnoměrně rozložených ve městě Brně. Chtějí toho dosáhnout prostřednictvím pravidel pro rozvoj maloobchodu, o jejichž prosazení do Územního plánu města Brna se snaží. Nedílnou součástí těchto pravidel je umožnění výstavby dalších nákupních center pouze tam, kde si to občané a samospráva přejí, a s ohledem na dopady na životní prostředí a strukturu města. Celá řada známých brněnských osobností podpořila kampaň Brno v akci vedenou občanským sdružením NESEHNUTÍ. Tato kampaň se snaží o nastavení pravidel maloobchodu, která by umožnila rozvoj pestré sítě obchodů dostupných všem obyvatelům a obyvatelkám všech městských částí. “Síť obchodů různé velikosti, rozložených po městě, podporuje oživení ulic a podmiňuje jejich prosperitu i vitalitu.” Říká k tomu člen petičního výboru Václav Čermák. Kampaň se snaží zabránit nastoupenému trendu koncentrace prodejních ploch zejména na okraji města a zanikání menších obchodů v jeho centru a řadě městských částí. Tento trend je způsobený nekontrolovanou expanzí nákupních center v Brně. V rámci kampaně Brno v akci je upozorňováno také na řadu dalších negativních dopadů expanze nákupních center, jako jsou nárůst automobilismu a s tím související zvýšení hlučnosti a prašnosti, zábor úrodné půdy a veřejných prostranství či kácení stromů. K přílišné koncentraci obchodu se vyjádřil člen petičního výboru Václav Čermák.: “S rozvojem velkých nákupních center ztrácí města na vitalitě. Hypermarkety vysávají život nejen z velkých, ale i z menších měst a vesnic. Soustřeďují aktivity do jednoho plošně vymezeného místa s koncentrovanými funkcemi.” Jadrnějším jazykem promluvil spoluautor radarového dokumentu Český mír a dokumentární mystifikace Český sen, ve které je postaven fiktivní hypermarket, Vít Klusák.: “Hypermarketománie napáchala v ČR spoustu škod, pracovně jsem si to nazval ‚rakovina měst‘, jak ty škatule bují na periferii a umrtvují centra.” Na negativní environmentální dopady výstavby a snižování naši svobody výběru míst a způsobů nakupování, které s sebou nese koncentrace obchodu v důsledku expanze nákupních center, upozorňuje spisovatel, překladatel a vysokoškolský pedagog Antonín Přidal.: “Hypermarkety se netají respektem k našim peněženkám. Slušelo by jim, kdyby se mohly pochlubit také respektem k našemu času, k pestrosti nákupních příležitostí pro všechny a k pravidlům výstavby, která nikoho a nic nepoškozuje.” Snižování možnosti výběru či prodlužování vzdálenosti, kterou to máme do obchodu, však nejsou jediné věci související se zanikáním malých obchodů a zhoršující naši kvalitu života. Podle Vladimíra Čermáka se “se zánikem menších obchodů … ztrácí sociální pojivo, důležité pro soudržnost společnosti .. Ještě si pamatuji atmosféru obchůdku s potravinami pod konečnou v Pisárkách. Zrušili ho před mnoha lety. Vešlo se tam sotva deset zákazníků. Většinou lidé z okolí, kteří se znali a tramvajáci z remízy. Bylo v něm těsno a živo. Byl místem setkávání lidí. Pro penzisty příležitostí, jak si zpestřit všední den, prohodit pár slov se známými a prodavačkami. Nedovedu si představit pokladní hypermarketu, která klade zboží na čtecí okno jako automat a která je při tom schopna brát zákazníka jako člověka.” Co s tím? NESEHNUTÍ rozhodně nečeká s rukama v klíně. Jak upozorňuje druhý z autorů Českého snu Filip Remunda: “Tlaku peněz je třeba se bránit. Brno není samo, podobně bojují Helsinky i Bělehrad. Všude se betonuje proti vůli obyvatel.” Právě proto NESEHNUTÍ vedou kampaň Brno v akci, která se snaží do brněnského územního plánu prosadit pravidla pro další rozvoj maloobchodu. Chtějí dosáhnout toho aby občané a občanky města Brna a jimi zvolená samospráva měli právo rozhodovat o tom, kde se ještě budou moci další nákupní centra stavět. Současný územní plán jim toto neumožňuje. „Jen občané samotní jsou oprávněni rozhodovat o podobě svého města. Každá zásadní změna jeho podoby, každý návrh na jeho další rozvoj proto musí být předkládán k veřejné diskusi … To se týká  všech otázek, včetně výstavby dalších hypermarketů,” tvrdí vysokoškolský pedagog a filosof Milan Valach. Nadále pokračuje sbírání podpisů pod Petici za omezení výstavby velkých nákupních center v Brně. Každé úterý od 14.00 do 18:00 lze navštívit informační stánek na rohu ulic Masarykova a Františkánská. O dalším průběhu kampaně Brno v akci Vás budeme informovat. Více informací: Zdeněk Rous 605 239 579 Boris Rafailov, 605 239 579 Příloha: Seznam známých osobností jež podepsali petici ZDE. Celé znění petice a možnost elektornikcého podepsání ZDE.]]>