Skip to main content

Firma BAUHAUS podvedla své sousedy, když jim v rozporu se zákonem nedala možnost vyjádřit se k dokumentaci svého plánovaného hobby marketu v Brně-Ivanovicích. BAUHAUS nemá stavební povolení, a přesto se chystá stavět. Opatřil si totiž tajně u tzv. autorizovaného inspektora certifikát opravňující ke stavbě. Certifikát ovšem jednoznačně nesplňuje stavební zákon. Neobsahuje zapracování připomínek prokazatelných účastníků řízení: majitelů rodinných domů podél ulice Černohorské. Ty BAUHAUS neoslovil, i když Krajský úřad již jednou jejich právo účastit se rozhodování o jen pár desítek metrů vzdáleném stavebním pozemku uznal. Lidé se nyní bouří a chystají se firmu zažalovat.

„Když si BAUHAUS uvědomil, že na stavbu nezíská stavební povolení legální cestou, obrátil se na autorizovaného inspektora Ing. arch. Milana Teigisera, aby vydal certifikát opravňující investora začít stavět ihned bez stavebního povolení. Inspektor nám v tomto zkráceném řízení odepřel právo se ke stavbě vyjádřit. Vydáním tohoto certifikátu evidentně porušil zákon. Budeme se všemožně snažit tento certifikát zneplatnit. Pokud by došlo k realizaci této megalomanské stavby, byl by totálně zdevastován doposud klidný, téměř venkovský ráz Ivanovic a začleněním našich domů do průmyslové a obchodní zóny by došlo ke znehodnocení našich nemovitostí, které jsme roky budovali,“ říká František Pešl, lékař, který s rodinou obývá dům při ulici Černohorská. BAUHAUS přitom o existenci právoplatných účastníků řízení věděl. Rodiny bydlící nejblíže plánované stavbě (v linii ulice Černohorské) totiž byli Krajským úřadem Jihomoravského kraje prohlášeni za účastníky řízení o kanalizaci na stejných pozemcích. Kromě toho Ústavní soud už dávno jednoznačně prohlásil, že za sousední pozemek se nepovažuje jen ten, který má s pozemkem stavby společnou hranici. „Právě v případě velkých staveb bývají dotčeni sousedé v okruhu třeba stovek metrů. V tomto případě je to zřejmé. Sám investor v dokumentaci záměru popisuje nárůst dopravy a znečištění na Černohorské ulici, zcela se změní terén v okolí domů apod. Kromě toho Krajský úřad se za majitele domů jasně postavil. BAUHAUS se nespletl, BAUHAUS záměrně sousedy oklamal,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ, které místním pomáhá se bránit.

A netýká se to jen rodiny Pešlových. „Budeme trpět dopravou a před okny se nám má tyčit obrovský hypermarket. Přibude aut, hluku, prachu, zápachu. V naší těsné blízkosti mají být především skladovací prostory Bauhausu. To obnáší přijíždění a odjíždění velkých nákladních vozidel, vykládka zboží včetně stavebního materiálu a s tím vším pochopitelně související hluk, prach, zápach nafty… Velmi nepříjemné bude rovněž světelné znečištění z osvětlení těchto prostor. To vše nás čeká permanentně sedm dní v týdnu. Měli jsme právo se účastnit. Je to nespravedlivé,“ komentuje situaci Ladislava Bartošová z Meduňkové ulice v Ivanovicích.

BAUHAUS obešel i občanská sdružení NESEHNUTÍ a dokonce i úřady. Použil totiž stará vyjádření úřadů ze zastaveného a nikdy nedokončeného stavebního řízení. „…platný Územní plán města Brna v této lokalitě stanovuje regulativ, který neumožňuje umístění maloobchodních provozoven, jejichž prodejní plocha je větší než 10 000 m2. Navíc i vydané územní rozhodnutí stanovuje podmínku, že soulad s územně plánovací dokumentací v této věci musí být ve stavebním řízení prověřen,“ napsal k procesu zkráceného stavebního řízení a snaze investora získat certifikát místo stavebního povolení náměstek primátora města Brna Martin Ander. „BAUHAUS si nemůže být jistý, zda by získal stavební povolení legálně. Velikost stavby je totiž v rozporu s brněnským územním plánem,“ připomíná zastupitelka Eva Slavíková skutečnost, kterou nedávno potvrdil i znalecký posudek.

BAUHAUS hraje nefér a získal výhodu. Místní se ovšem nevzdávají. Naopak. Aktivita lidí zasazujících se o ochranu životního prostředí v Ivanovicích každým dnem narůstá. Probíhají přípravy série žalob a stížností. „V žádném případě se nevzdáváme. BAUHAUS porušuje zákony a snaží se prosadit svůj záměr na úkor životního prostředí v naší městské části. To nedovolíme,“ komentuje současnou náladu místních Petra Štěrbáková-Täuberová ze sdružení Klidné Ivanovice. Proti výstavbě BAUHAUSU v Ivanovicích se v již v roce 2006 postavilo 73 % v sociologickém průzkumu provedeném Katedrou humanitní environmentalistiky FSS MU.

Více informací :

Petra Štěrbáková-Täuberová – sdružení Klidné Ivanovice – 777 794 801 Ladislava Bartošová – obyvatelka Ivanovic – 728 119 123 Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ – 723 559 495 Eva Slavíková – zastupitelka, Sdružení za rozvoj Ivanovic – 739 411 325

]]>