Skip to main content

„Zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová odmítla tvrzení líšeňského stavebního úřadu i brněnského magistrátu, že jejich jednání v případu bylo v souladu se zákonem. Zároveň vyvrací argument investora i úřadů, že soudem zrušené územní rozhodnutí na stavbu, nemá na její další realizaci vliv,“ řekl Štefanec, který je prostřednictvím občanského sdružení Nesehnutí ve sporu zainteresován. Zhruba před rokem se ekologické sdružení Nesehnutí obrátilo na Kancelář veřejného ochránce práv s podnětem, ve kterém upozornilo, že při přípravě výstavby v Horníkově ulici v Brně-Líšni zodpovědné úřady opakovaně porušily zákon. V průběhu ročního vyšetřování, které v těchto dnech uzavřel úřad ombudsmana, předkládali své argumenty a důkazy jak zástupci místních občanů a sdružení Nesehnutí, tak brněnské úřady i autorizovaný inspektor, který na stavbu vydal tzv. certifikát, kterým stavbu legalizoval. Úřad ombudsmana nyní vydal své závěrečné stanovisko k případu. Konstatuje v něm, že líšeňský stavební úřad, který vydal souhlas s vykácením borovicového háje v době zrušení územního rozhodnutí na stavbu soudem, věděl o probíhajícím soudním sporu v dané věci a že tedy jeho souhlas s kácením dřevin byl i z tohoto důvodu nezákonný. Zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová zároveň ve svém vyjádření konstatovala, že autorizovaný inspektor Milan Teigiser z Prahy nerespektoval zákon, když vydal povolení ke stavbě, aniž by si zajistil stanovisko sdružení Nesehnutí k celé kauze. Jako klíčové pochybení v celém případu spatřuje zástupkyně ombudsmana postup Magistrátu města Brna, jehož stavební odbor jednak vydal souhlas s územním rozhodnutím na stavbu, tak jako konečná instance povolil vykácení více než čtyř stovek borovic. Ve svém rozhodnutí magistrát ignoroval veškeré argumenty sdružení Nesehnutí, upozorňující jak na nelegálnost chystané stavby, tak kácení dřevin kvůli této stavbě. „Nezákonnost územního rozhodnutí vydaného odborem územního a stavebního řízení magistrátu konstatoval před několika dny již podruhé Krajský soud v Brně,“ řekl Štefanec. Dodal, že nezákonné počínání investora i odboru životního prostředí magistrátu již dříve zjistila také Česká inspekce životního prostředí. Všechna dosavadní vyšetřování nezávislých státních institucí podle Štefance konstatovala, že povolení na stavbu vydaly brněnské úřady v rozporu se zákonem a že tedy jakákoliv stavba v Horníkově ulici je nyní nelegální. EPRAVO 29.7.2010 Originální článek
]]>