Skip to main content

Radní chtějí zítra na Zastupitelstvu města Brna prosadit svoji představu o budoucnosti města – bez diskuse a bez námitek veřejnosti. Hitlerova dálnice R43 má podle nich konečně protnout Bystrc a rekreační oblasti na přehradě, vyrůst mají nové hypermarkety.

Zastupitelé a zastupitelky mají podle jejich představ „vzít na vědomí“ tzv. „Pokyny ke zpracování návrhu Územního plánu města Brna“ [1]. Má se tak stát u příležitosti odhlasování pozastavení prací na územním plánu, neboť soud zrušil nadřazené „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“.

Pokyny však jasně určují, jak mají úředníci a úřednice postupovat, jakou variantu zvolit. Vzetím na vědomí se tak rozhodne o trase R43 či o tom, že další volné plochy na okraji města zaberou obří nákupní centra. Ovšem bez projednání námitek veřejnosti a městských částí, které by muselo proběhnout v případě schvalování pokynů. Jak ukládá stavební zákon.

Námitky veřejnosti a starostů a starostek zřejmě nezapadají do představy o jediném správném rozvoji města. Jinak si lze těžko vysvětlit, proč je úřad oddělil a nechá je projednat později – pouze formálně spolu s formálním schválením pokynů. Dostojí tak stavebnímu zákonu a zároveň se námitkami už fakticky nebude muset zabývat,“ komentuje postup magistrátu Lukáš Lyer z NESEHNUTÍ.

Námitky, které chce magistrát obejít, ukazují, že město se může rozvíjet i jinak. Například stavby nových hypermaketů nejsou nutné a ani lidé je nepotřebují. 81 % lidí v Česku si nové hypermarkety nepřeje, 41 % obyvatel a obyvatelek Brna ovšem postrádá menší prodejnu ve svém okolí [2]. Podle studie NESEHNUTÍ – která prošla oponenturou renomovaného urbanisty Jiřího Löwa – může územní plán vytvořit podmínky pro rozvoj pestré sítě obchodů místo stavby dalších nákupních center na periferii města. Magistrát několik drobných opatření skutečně zapracoval, ale směr je stále stejný: více hypermarketů a další úbytek menších prodejen.

Pokud bude brát magistrát debatu o územním plánu vážně a nebude se snažit jen protlačit co nejvíce zabetonované plochy, bude to městu ku prospěchu. Například pro rozvoj pestré sítě obchodů místo nových hypermarketů zvýší dostupnost nakupování a budou vznikat nové pracovní a podnikatelské příležitosti. Úředníci a úřednice omezili velikost obchodů v některých plochách. Je tedy vidět, že změny k lepšímu jsou možné. Ale k tomu je potřeba vést diskusi, ne prosazovat rychle jednu variantu,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

Více informací:

Lukáš Lyer, lukas.lyer@nesehnuti.cz, 724 219 244 Jiří Koželouh, jiri.kozelouh@nesehnuti.cz, 723 559 495

Zdroje:

[1] Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z6/020 dne 11. 12. 2012, bod 95, http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/ZMB/Svolani_ZMB-020internet.pdf

[2] Spotřební chování obyvatelstva v Brně. Výzkumné centrum regionálního rozvoje Masarykovy univerzity v Brně, říjen 2004 a průzkum agentury Respond & Co, duben–květen 2007.

 ]]>