Skip to main content

Z kanlcu ven se můžete odzvědět, které plochy zeleně jsou ohroženy změnou územního plánu. Do ruky vám dáme přehlednou mapku s jasně vyznačenými lokalitami, kde chce radnice místo zeleně plochy pro dopravu. Nejen tyto lokality si pak můžete s odborným výkladem projít v rámci jedné z mnoha akcí Týdne města s Janem Dostalíkem.]]>