Skip to main content
Dvoudenní seminář Zapojování veřejnosti: problém nebo výzva? jsme pořádali 10. až 11. června 2016 ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS MU. Účastníci a účastnice získali nové informace o participaci veřejnosti za pomoci přímých metod i online nástrojů.

]]>