Skip to main content

NESEHNUTÍ se podnětem obrací na stavební policii jako na orgán, který je v rozsahu svých pravomocí mimo jiné oprávněna zjišťovat zejména zda jsou stavby nebo jejich změny prováděny na základě platného stavebního povolení nebo jiného opatření stavebního úřadu a v souladu s ním (dodržení stavebního povolení, jeho platnost atd.)“ a ve smyslu čl. 3.2 vyhlášky prošetřila věc stavby bytových domů a ubytovny na ulici Horníkova v Brně Líšni.

]]>