Skip to main content
V sobotu 23. ledna 2016 jsme spolu s místními a architekty plánovali v obci Oldřichov v Hájích novou podobu návsi. Toto plánování se odehrálo v rámci projektu, v němž podporujeme místní komunity v zapojování veřejnosti do rozhodování

Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

]]>