Skip to main content

Zveme vás na jedinečnou panelovou diskusi o kvalitě ovzduší v Berlíně se zástupcem tamější radnice v neděli 24. září 2017 od 19 hodin v kavárně Tři ocásci na tř. Kpt. Jaroše 18 v Brně.

Do Brna zavítá na několik dnů pan Martin Lutz. Je vedoucím oddělení kvality ovzduší na berlínské radnici a je zodpovědný za naplňování opatření ke zlepšování kvality ovzduší v Berlíně. Osobně se zasazuje o realizaci a vyhodnocování opatření ke zlepšování ovzduší v Berlíně, konzultuje i mimoevropským městům jejich strategie zejména tam, kde je primárním zdrojem polutantů automobilová doprava.

Ačkoliv se v Brně teprve diskutuje o tom, jaké zdroje znečištění nám tu způsobují smogové situace a každoroční překročení limitů pro polétavý prach, pan Lutz je nadšen z úspěchu občanských žalob v Německu. Má totiž od soudu jednoznačně řečeno, že radnice mají co nejdříve zrealizovat opatření ke zlepšení ovzduší, neb je to jedno ze základních práv místních obyvatel. Opatření, která má již dlouho nachystaná, totiž získala náhle prioritu v seznamu investic Berlínské radnice.

Do panelu s Martinem Lutzem usedne zástupkyně neformálního uskupení Dejchej!Brno, které usiluje o zlepšení kvality ovzduší v Brně od roku 2012.

Diskuze bude tlumočena do češtiny.

Rozhovor s panem Lutzem v němčině.

Aplikace k monitoringu kvality ovzduší www.muzudychat.cz a www.dejchejbrno.cz.

Pořádá NESEHNUTÍ ve spolupráci s družstevní kavárnou Tři ocásci díky finanční podpoře Státního Fondu Životního Prostředí a Nadace Veronica.

]]>