Skip to main content

Podle současné právní situace aktualizovaná příručka Arniky pro všechny, kteří plánují založit občanské sdružení a pro ty, kteří jej již založili a hodlají se účastnit správních řízení. Příručka obsahuje vzory formulářů, které využijete pro založení sdružení, jeho vnitřní fungování i pro styk s úřady. (Arnika, 2011)  

]]>