Skip to main content

Protest NESEHNUTÍ proti kácení stromů se stal součástí úředního dne pracovníků a pracovníc odboru životního prostředí brněnského magistrátu. Přímo do prostor tohoto odboru přinesli aktivisté a aktivistky NESEHNUTÍ borovicové větve ze stromového háje, který pracovnice magistrátu povolily pokácet v Brně–Líšni. Ozdobili je transparenty, na kterých stálo: Vaše práce úřednice, pokácené borovice! či Magistrát města Brna – odbor ničení životního prostředí. Dnešním dnem NESEHNUTÍ také zahájilo internetovou akci, skrze níž mohou občané a občanky zaslat mail odpovědným politikům na brněnskou radnici s požadavkem na prošetření celého případu a zjednání nápravy. Prostory odboru životního prostředí magistrátu města Brna se dnes dopoledne zaplnily větvemi z pokáceného borovicového háje v Líšni. Tímto způsobem vyjádřilo sdružení NESEHNUTÍ svůj nesouhlas s tím, že příslušný magistrátní odbor v rozporu se stanoviskem České inspekce životního prostředí, proti rozhodnutí krajského soudu a za vytrvalého ignorování názorů občanů a občanek Líšně povolil vykácet borovicový háj o rozloze 1 200 m2 na ul. Horníkova v Líšni. Za skutečnost, že magistrátní odbor povolil vykácení vzrostlé zeleně, kterou místní lidé využívali jako oddychovou zónu a která sloužila i jako významná izolační a ochranná zeleň před hlukem a emisemi z přilehlých komunikací odměnilo NESEHNUTÍ úřad cedulkami: Magistrát města Brna – odbor ničení životního prostředí, detašované pracoviště firmy QARY s. r. o. Protestující tak vyjádřili svou nespokojenost také s faktem, že úřady zapojené do kauzy ve svých rozhodováních nerozhodovaly nezávisle, ale vycházely vstříc zejména požadavkům investora, a to i za cenu opakovaného porušování zákonů. Postoj líšeňského úřadu i brněnského magistrátu, které oba nesou vinu za protizákonné vykácení stromů, okomentovali členové a členky NESEHNUTÍ nápisy: Vzkaz veřejnosti: „Kašleme na Vaše práva!“ Vaše veřejná správa. Dneškem počínaje také NESEHNUTÍ zahajuje internetovou akci, skrze níž se mohou občané nesouhlasící s likvidací líšeňské zeleně obrátit na politické představitele města a požadovat nejen prošetření kauzy borovicového háje, ale také učinění takových opatření, aby se podobné případy nemohly opakovat. Akce probíhá na webu EKOBRANA.CZ. „V posledních dnech se na nás již obrátilo několik občanů, kteří se nám svěřují s obdobnými zkušenostmi z jednání úřadů, které více než zákony, zájmy veřejnosti a přírody prosazují privátní zájmy komerčních firem“, říká Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. „Selhání veřejné správy v případu líšeňského borovicového háje je otřesné. Jak ale ukazují zkušenosti naše i dalších brněnských občanů, zdaleka není ojedinělé“, dodává Štefanec. „Proto se obracíme na politiky, kteří mají za práci úředníků odpovědnost a je jejich povinností vůči občanům nenechat tuto kauzu vyznít do ztracena“, uzavírá Štefanec. Mezi další kroky líšeňských občanů i NESEHNUTÍ bude patřit podání série žalob na líšeňský úřad, magistrát i autorizovaného inspektora, který na stavbu vydal stavební povolení, aniž by si vyžádal stanoviska dotčených vlastníků sousedních pozemků či NESEHNUTÍ, jak mu ukládá zákon. Stavební povolení, tzv. certifikát, navíc vydal na stavbu, která je v rozporu s Územním plánem města Brna, stavbu povolil dokonce i na pozemcích, na které nebylo vydáno územní rozhodnutí (které je navíc díky rozhodnutí soudu neplatné). Ekologické aktivnity NESEHNUTÍ jsou podporovány grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Milan Štefanec, NESEHNUTÍ (605 239 579) Náhledy fotografií z akce k dispozici zde, ke stažení ve větším rozlišení zde. Informace o případu na http://ekobrana.cz/index.shtml?apc=p2188468-1]]>