Skip to main content

Společná tisková zpráva: Arnika, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Děti Země, Ekologický institut Veronica, Ekologický právní servis, Hnutí DUHA, Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ, Zelený kruh  Praha, 22. prosince 2010 – Ekologické organizace vyzývají vládu, aby post ministra životního prostředí urychleně obsadila odborně způsobilým a čestným člověkem, který bude schopen a ochoten chránit naše zdraví a kvalitu života. Pavel Drobil takovým člověkem nebyl. Podporoval omezování úřední i veřejné kontroly a vymahatelnosti ekologických zákonů. Namísto odborníků dosazoval do vedoucích funkcí v resortu své spolustraníky. Ministr Drobil usiloval o omezení odborné kontroly a vymahatelnosti ekologické legislativy. Jím pověřený ředitel České inspekce životního prostředí (člen ODS) připravil návrh legislativních změn, které mají zrušit zákonnou povinnost trestat znečišťovatele. Napříště mají jednotliví inspektoři s provinilci vyjednávat o tom, jak a zda vůbec budou potrestáni. Pavel Drobil také podporoval omezení veřejné kontroly rozhodování o velkých projektech. MŽP za Drobilova vedení začalo společně s MMR připravovat novelu stavebního a mnoha dalších zákonů, která má ve výsledku vyloučit veřejnost z důležitých rozhodování o tom, co, jak a kde se bude stavět. Toto vyloučení by se mělo týkat například všech projektů, u nichž neproběhlo plné posouzení vlivů na životní prostředí, což se v minulosti stalo u pražského tunelu Blanka nebo nově u projektu plzeňské spalovny odpadů. Ministr Drobil navíc při hlasování v Poslanecké sněmovně podpořil senátní novelu, která má fakticky zabránit občanům vyjadřovat se k velkým stavbám (1). V hlavních obsahových úkolech – zajistit čisté ovzduší, ochránit veřejnou zeleň ve městech a alejích a poslední zbytky vzácné přírody v národních parcích – ministr Drobil také selhal. Předložil jen dílčí novelu zákona o ovzduší (2) a nevydal připravenou vyhlášku o kácení ( 3). Naopak potěšil zájemce o budování lyžařských areálů a těžby dřeva i v nejcennějších územích Národního parku Šumava, když odvolal jeho dosavadního ředitele. Pozastaven byl úspěšný a populární program Zelená úsporám, který pomáhal domácnostem ušetřit tisíce korun za energie. Zcela v rozporu s unijními závazky uvažoval ex-ministr o financování dopravních staveb z prostředků určených na ekologická opatření. Ministr Drobil hned po svém nástupu odvolal všechny své náměstky a jmenoval nové. Namísto nestranických odborníků nastoupili výhradně členové ODS, jeden náměstek je z TOP 09. Pokus ex-ministrova poradce Knettiga o zákulisní ovládání finančních toků ve Státním fondu životního prostředí se podařilo odhalit. Poznámky: 1. Novela zákona o urychlení dopravní infrastruktury (poslanecký tisk č. 24), ministr Drobil hlasoval proti jeho zamítnutí v 1. čtení viz: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=52596 2. Hygienické limity rakovinotvorného benzo(a)pyrenu jsou překračovány v místech, kde žije 42 % obyvatel České republiky. Koaliční strany slíbily nový zákon o ovzduší. Pavel Drobil ale předložil jen dílčí poslaneckou novelu, která umožní obcím snížit znečištění z automobilové dopravy. Podstatnější opatření, která by zrušila poplatky za znečišťování ovzduší pro malé podniky a zvýšila je těm velkým, do parlamentu za více než pět měsíců nedoputovala. 3. Ministerstvo doposud nevydalo klíčovou vyhlášku, která má chránit populární aleje a stromy ve městech před živelným kácením. Nyní lze bez povolení a bez náhrady libovolně kácet většinu stromů, které rostou v městských parcích, u dětských hřišť, na náměstích či ve stromořadích. Martin Skalský, vedoucí Centra pro podporu občanů, Arnika Tel.: +420 775 168 026, e-mail: martin.skalsky@arnika.org Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí Tel: +420 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz Miroslav Patrik, předseda Dětí Země Tel. + 420 603 574 289, e-mail: miroslav.patrik@ecn.cz Martin Fadrný, vedoucí programu Odpovědný stát, Ekologický právní servis Tel: +420 775 154 079, e-mail: martin.fadrny@eps.cz Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA Tel.: 604 202 470, e-mail: vojtech.kotecky@hnutiduha.cz Kateřina Ptáčková, ředitelka Zeleného kruhu Tel: +420 724 11 27 82, e-mail: katerina.ptackova@zelenykruh.cz Milan Štefanec, člen Rady NESEHNUTÍ Tel: +420 605 239 579, e-mail: milan.stefanec@nesehnuti.cz]]>