Skip to main content

Praktický kurz vybraných participačních metod cílí na cca 15 lokálních lídrů či lídryň, kteří se zabývají kampaní, kauzou s vazbou na zlepšování či ochranu kvality životního prostředí v místě, kde žijí. Vítán je i zájem o účast těch, kteří ví a chtějí participovat na přípravě strategických dokumentů – koncepcí, územních plánů, analytických podkladů, vizí. Na kurz navazuje asistence lektorů a lektorek při realizaci participačních metod v konkrétních lokalitách čtyř vybraných účastníků/účastnic.   KDY A KDE 19-21.června 2015 Mlýn u Dolního Skrýchova 176/IV, nedaleko Jindřichova Hradce, který provozuje spolek VESPOLEK.   LEKTORKY A LEKTOŘI Proškolí vás hodně prakticky a čtyřem z vás poskytnou možnost zrealizovat si konkrétní participační proces ve vaší komunitě: Lenka Tomášová -B. Arch, M.ADU – vystudovala Hampton University, B. Arch a University of Notre Dame, M.ADU v USA. V období mezi studiem pracovala, mimo jiné v architektonickém ateliéru John G. Waite Associates, Architects v New Yorku a v letech 2008 až 2010 pracovala v nadaci Prince Charlese (The Prince’s Foundation for Building Community) v Londýně v pozici poradce pro architekturu a urbanismus. Tato nadace se zabývá mimo jiné plánováním nových měst, revitalizací stávajících měst a městských čtvrtí, výzkumem a vzdělávacími programy. RNDr. Blažena Hušková – vystudovala krajinnou ekologii a ochranu a tvorbu životního prostředí na PřF UK; konzultuje a facilituje zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů zejména v menších obcích; školí a vede zpracování strategických plánů, zabývá se interpretací místního dědictví, má zkušenosti s participativním řešením naléhavých lokálních problémů (např. povodně a protipovodňová ochrana); v rámci Fulbright-Masarykova stipendia se věnovala spolupráci školy a obce při péči o věci veřejné. Mgr. Martin Nawrath –  facilituje jednotlivá setkání s veřejností týkající se zejména úprav a tvorby veřejných prostranství, organizuje školení a sám také školí. Inspiraci a nové zkušenosti do Čech přiváží i ze zahraničí (USA, Anglie, Nizozemí). Je editorem metodik a manuálů, které se týkají zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Ing. arch.Petr Klápště, PhD. – konzultant a facilitátor v oblasti participace veřejnosti na projektech v oblasti architektury a územního plánování. Zároveň působí jako odborný asistent a garant předmětu Územní plánování II. – analýzy území na Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT, kde se také podílí na výzkumech v oblasti udržitelného rozvoje. Napsal řadu teoretických textů o participaci a výchově k občanství, vedl první participaci veřejnosti na regionálním projektu v ČR.   PROGRAM Pátek 19.června 2015 – představení všech a kauz, kterým se účastníci a účastnice věnují a které se lektorům a lektorkám povedly Sobota 20.června 2015 – teorie participace, metodiky, organizační opatření, ryhlokurz facilitace Neděle 21.června 2015 – tvorba projektových záměrů a plánu realizace participace v konkrétních kauzách a kampaních účastníků a účastnic; konzultace JAK SE DOSTAT NA KURZ? Uzávěrka přihlášek byla 21.května 2015.  Do konce května 2015 vyberou lektoři 15 osob, které na kurz pozveme. Všem, kdo projeví o kurz zájem, dáme nejpozději na Den dětí – 1.června 2015 vědět, jak výběr dopadl. Účastníci a účastnice si hradí stravu na místě, na cestovné přispíváme 300,- Kč. Lektorné a ubytování je zdarma. Další informace ke kurzu poskytne Petra Chowaniecová, petra.chowaniecova@nesehnuti.cz anebo telefonicky na čísle  702 813 266. Projekt Angažovaně off-line je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. (www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz). loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb]]>