Skip to main content

Publikace právníků Ekologického právního servisu zaměřená na oblast především „právního souboje“ se žhavým problémem současnosti: korupcí a klientelismem ve veřejné správě. (Ekologický právní servis, 2005)]]>