Skip to main content

V těchto dnech vyplouvají na povrch stále závažnější nedostatky záměru Bauhausu v městské části Brno-Ivanovice. Ukázalo se, že městská kanalizace není připravena na tak obří záměr v malé městské části. Nadměrný zábor zemědělské půdy provedl investor na etapy, aby se vyhnul posuzování na ministerstvu životního prostředí. Nesoulad s územním plánem obešel Bauhaus maskováním prodejních ploch jiným účelem. Tyto problémy způsobují, že kolosální projekt stojí na vratkých základech. Všechno obcházení předpisů ovšem, posvětily brněnské úřady, když se opakovaně odmítají zabývat závažnými námitkami, které říkají občanská sdružení již více než čtyři roky. V současné době znamená každý další krok v přípravě obřího Bauhausu v Brně-Ivanovicích objevení další překážky výstavby. Stále jasněji se ukazuje, že nákupní kolos do obytné lokality malé městské části nepatří a nezapadá. Proměna orné půdy na rozsáhlé parkoviště a budovu si vyžádá výraznou změnu odtoku vody z lokality – na tuto změnu však není městská kanalizační síť připravena. Nově schválený koncept Generelu odvodnění města Brna zjistil, že kmenová stoka na níž má být Bauhaus napojen, už nepojme více odpadní a dešťové vody. Magistrát města Brna nejdříve žádal provedení rekonstrukce (a zkapacitnění) kmenové stoky, ale těsně před veřejným projednáním v řízení o povolení kanalizačních přípojek tento zásadní požadavek stáhl. Tím bude ohroženo fungování stoky a případnou rekonstrukci bude muset hradit město z peněz daňových poplatníků. NESEHNUTÍ Brno, sdružení Klidné Ivanovice a Sdružení za rozvoj Ivanovic proto podávají odvolání proti povolení kanalizační přípojky. V těchto dnech se také ukázalo, že investor dosáhl vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu obejitím zákona. Rozdělil totiž vynětí na několik etap – jednotlivá menší vynětí tak posuzoval Magistrát města Brna a ne (jak by tomu bylo podle zákona u celého velkého pozemku) Ministerstvo životního prostředí ČR. „Rozdělením do etap investor opticky zmenšil dopad záměru na půdní fond. A hlavně docílil posuzování u brněnského magistrátu, který se mu osvědčil jako dobrý spojenec při prosazování záměru,“ komentuje postup investora Petra Štěrbáková-Täuberové ze sdružení Klidné Ivanovice. Největší problém, kterému Bauhaus čelí, je nesoulad jeho záměru s Územním plánem města Brna. Na předmětnou plochu totiž nelze umístit záměr s prodejní plochou nad 10 000 m2. Developeři proto jednoduše označili za prodejní plochu jen část skutečné prodejní plochy. Zbytek pak nazvali názvy jako sklad či zahrada. Na to nepochopitelně přistoupil jak Stavební úřad Brno-Ivanovice, tak Magistrát města Brna. „Skutečná prodejní plocha je větší. Všichni to vědí – upozorňujeme na to již tři roky. Magistrát to však veřejnost umlčel s argumentem, že se nemá k územnímu plánu co vyjadřovat. A vydal územní rozhodnutí,“ popisuje situaci zastupitelka Eva Slavíková ze Sdružení za rozvoj Ivanovic. „Územní rozhodnutí však nemusí být taková výhra jak si Bauhaus možná myslí – jasně totiž uvádí, že záměr má 10 000 m2 prodejní plochy. Investor by tak mohl pohořet se svými plány na výrazně vetší plochy pro prodej ve stavebním řízení, kde už bude skutečný účel ploch řešen detailněji,“ doplňuje Slavíková. „Již více než 4 roky mluvíme o škodách, které by nepřiměřeně velký Bauhaus v malé městské části v příměstské krajině způsobil. Přesto, že postupem povolovacích řízení se naše slova čím dál více potvrzují, úřady stále podporují výstavbu a snaží se umlčet hlasy veřejnosti,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Proti výstavbě se v již v roce 2006 postavilo 73 % v sociologickém průzkumu provedeném Katedrou humanitní environmentalistiky FSS MU. Více informací: Eva Slavíková – zastupitelka – mob: 739 411 325; Petra Štěrbáková-Täuberová – Klidné Ivanovice – mob: 777 794 801; Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ – e-mail: jiri.kozelouh@nesehnuti.cz, mob: 723 559 495]]>