Dagmar Najmanová

DAGMAR NAJMANOVÁ

Absolvovala FŽP UJEP v Ústí nad Labem, obor Revitalizace krajiny, absolvovala také doplňkové pedagogické studium.

Ve Čmeláku pracuje jako odborná pracovnice ochrany přírody pro nelesní ekosystémy. Je zodpovědná za lokalitu mokřadů v Jablonném, koordinuje/realizuje zde všechny projekty a odborně garantuje revitalizaci, monitoring, zajištění managementu na lokalitě mokřadů.
Přednášela na Barcampu 18.5.2018 https://barcamp.nesehnuti.cz/