Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ, pondělí 20. října 2014

Přelomové otevření radnice směrem k veřejnosti, tak by se dal popsat hlavní slib nastupující brněnské koalice ANO, KDU-ČSL, Žít Brno a Strany zelených. Alespoň podle právě zveřejněné první verze „dohody o koaliční spolupráci“ [1]. Dokument také ukazuje, že strany mají zájem zlepšit životní prostředí ve městě. Ačkoliv v této oblasti musí své záměry ještě upřesnit

Nová reprezentace chce očividně opravit škody napáchané kontroverzní Aktualizací územního plánu, kterou prosadilo odcházející vedení města. A slibuje i potřebný nový územní plán. Zatím však chybí jasné řešení klíčových problémů, například navrácení ochrany zeleně.

Také podpora drobného podnikání je krok správným směrem, ale aby Brno mohlo získat zpět pestrou síť obchodů, koalice musí jasně deklarovat, že projevuje vůli regulovat výstavbu nových supermarketů a hypermarketů.

Koaliční strany se dohodly, že udělají akční plán pro znečištěné brněnské ovzduší. Měly by také využít právě dokončovaného Programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Brno, který připravuje Ministerstvo životního prostředí. Skutečného zlepšení se však nedočkáme, dokud politici nezařídí, aby příslušné odbory magistrátu spolupracovaly – v současnosti tato zdánlivá samozřejmost často vázne.

Dohoda o koaliční spolupráci říká: „Budeme motivovat občany k třídění odpadu.“ Opět se jedná o správný směr, Brno se může v recyklaci stále zlepšovat. Ale je potřeba jasně říct, zda koalice prosadí například dostupné hnědé popelnice na biodpad nebo jakým jiným způsobem bude své občany a  občanky motivovat k třídění odpadu..

Velký přínos pro město může mít avizovaná „podpora nového využití brownfieldů s cílem zatraktivnění nevyužitých ploch oproti výstavbě na zelené louce“. Ale zatím není zřejmé, zda  bude takové politice přizpůsoben i územní plán, který v současné podobě nabízí plochy – například pro hypermakrety – na zelené louce.

„Obrovským kladem koaliční smlouvy je už to, že její první verzi strany zveřejnily a lidé získali možnost ji tak připomínkovat. Mohou si tak odškrtnout první důležitý bod v otevírání brněnské radnice veřejnosti. A zároveň dávají najevo, že chtějí dokument dále vylepšovat. V tom, jak zajistí kvalitní bydlení a zdravé prostředí, nejsou politici zatím příliš konkrétní,“ říká Hana Chalupská z NESEHNUTÍ.

Kontakty:

Hana Chalupská – koordinátorka programu Občanské oko, NESEHNUTÍ

Klára Dobešová – koordinátorka projektu Rozvoj občanské angažovanosti, NESEHNUTÍ, klara@nesehnuti.cz

Poznámky pod čarou:

[1] http://chcu.zitbrno.cz/dohoda-o-koalicni-spolupraci/

]]>