Skip to main content

„Otevřený dopis politickým představitelů města Brna“, kde můžete vyjadřovat svůj názor na vývoj situace v Líšni. Od 1.7. do dnešního dne podepsalo a poslalo dopis 374 osob, což považujeme za velký úspěch. Stále je možné dále podepisovat, neboť kauza ještě neskončila (odkaz viz níže). V současné době vydala Česká inspekce životního prostředí výsledky prošetřování pokácení borovicového hájku v Líšni  na podnět NESEHNUTÍ. Byla podána žaloba na stavební Úřad městské části Brno – Líšeň a na autorizovaného inspektora Milana Teigisera, který na stavbu vydal povolení, podle našeho názoru v rozporu se zákonem. Žalobu podalo dne 26.6. 2009 NESEHNUTÍ společně s líšeňskými občany a občankami. Dále NESEHNUTÍ podalo dne 22.7. 2009 žalobu  proti  Magistrátu města Brna za vydání povolení k vykácení borovic. Shrnutí celé dosavadní situace najdete v článku Milana Štefance do Líšeňských novin (viz níže). 29.9. 2009 Líšeňský stavební úřad a Magistrát města Brna získaly Cenu veřejnosti v celostátní soutěži ZAVŘENO 2009. Soutěž pořádaná o. p. s. Otevřená společnost již sedmý rok kriticky hodnotí kvalitu poskytování informací občanům, zneužívání radničních periodik, aktivní zveřejňování informací úřady a možnosti zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. 22.12. 2009  Vyjádření ombudsmana potvrzuje, že jednání obou úřadů – líšeňského i magistrátního – je v rozporu se zákonem, stejně jako počínání autorizovaného inspektora. 17.5. 2010 Dnes ráno se začalo na místě nelegálně vykáceného borovicového háje na ulici Horníkova stavět. 18.5. 2010  Na dnešním zasedání Zastupitelstva města Brna měla být projednána změna územního plánu v lokalitě Brno – Líšeň z plochy smíšené na plochu zeleně.  Navzdory všem předpokladům se však tento bod vůbec nedostal do programu jednání. Hlasováním zastupitelstva nebyl tento bod přijat (23 pro, 14 proti, 9 se zdrželo hlasování). 26.7. 2010 Krajský soud v Brně již podruhé zrušil uzemní rozhodnutí povolující stavbu bytových domů a ubytoven na ul. Horníkova v Brně-Líšni. Znovu tak potvrdil argumenty místních občanů a sdružení NESEHNUTÍ, že souhlas brněnského magistrátu se stavbou je nezákonný.]]>