3D model Svratky a vize rozvoje obou břehů

Setkání nad 3D modelem Svratky, do kterého architekti Hanka a Radek Suchánkovi v rámci městských zásahů zavedli propojovací park od přehrady až do Komárova.
Setkání proběhne v pondělí 30.října od 17 do 20 hodin v prostorách galerie Domu pánů z Kunštátu.
Na akci zveme autory modelu, architekty, politiky, zástupce cyklistů, vodohospodářů apod.
Cílem setkání je zmapovat stávající projekty a studie a pojmenovat bariéry a příležitosti pro realizace parku pro 200 000 lidí včetně zázemí pro cyklodopravu.
Zde je výstup z akce v pdf formátu ke stažení : Park pro 200000 Brňanek a Brňanů.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí č. 01321662. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska SFŽP.