Petice byla ukončena v roce 2011 a získala více než 4600 podpisů, které byly předány primátorovi města Romanu Onderkovi 20.1. 2012.

Naše město se mění. Nakupování se z jeho ulic přesouvá do velkých hypermarketů a nákupních centerna jeho okrajích. Celá třetina prodejní plochy v Brně je koncentrována v 5 velkých nákupních centrech a dalších 12 samostatných hypermarketech či hobby marketech.

Kvůli jejich nekontrolované expanzi dochází k uzavírání malých obchodů v centru Brna a řadě městských částí. Z Brna od roku 2006 zmizelo na pět set obchodů. Výsledkem je to, že dochází k zúžení našeho výběru nákupu v místě našeho bydliště, práce či v centru města. V současné době trpí nedostatkem obchodů již 16 z celkových 29 městských částí našeho města. Ořešín, Útěchov, Nový Lískovec či Kohoutovice nemají ani polovinu běžného standardu prodejních ploch na obyvatele v Českérepublice (1 m2 na obyvatele) a méně než šestinu průměrného standardu v Brně (1,78 m2 na obyvatele). Řada z nás to má do obchodu daleko. Svoji „prodejnu na rohu“ (vzdálenou méně než 200 metrů od domu) má už pouze 19 % obyvatel a obyvatelek Brna, třetina obyvatel Brna to má do obchodu dále než půl kilometru.

Nekontrolovaná expanze nákupních center také výrazně poškozuje životní prostředí. V souvislosti s ní dochází ke zbytečnému kácení stromů, záboru zelených ploch a kvalitní půdy, nárůstu automobilismu a s tím spojenému zvýšení hlučnosti a prašnosti. I proto si již přes 80% obyvatel ČR další velké prodejny ve svém blízkém okolí nepřeje.

TEXT PETICE:

Vážený zastupiteli, vážená zastupitelko města Brna, naše město se mění. Nakupování se z jeho ulic přesouvá do velkých hypermarketů a nákupních center na jeho okrajích. Celá třetina prodejní plochy v Brně je koncentrována v 5 velkých nákupních centrech a dalších 12 samostatných hypermarketech či hobby marketech. Kvůli jejich nekontrolované expanzi dochází k uzavírání malých obchodů v centru Brna a řadě městských částí. Z Brna od roku 2006 zmizelo na pět set obchodů. Výsledkem je to, že dochází k zúžení našeho výběru nákupu v místě našeho bydliště, práce či v centru města. V současné době trpí nedostatkem obchodů již 16 z celkových 29 městských částí našeho města. Ořešín, Útěchov, Nový Lískovec či Kohoutovice nemají ani polovinu běžného standardu prodejních ploch na obyvatele v České republice (1 m2 na obyvatele) a méně než šestinu průměrného standardu v Brně (1,78 m2 na obyvatele). Řada z nás to má do obchodu daleko. Svoji „prodejnu na rohu“ (vzdálenou  méně než 200 metrů od domu) má už pouze 19 % obyvatel a obyvatelek Brna.   

Nekontrolovaná expanze nákupních center také výrazně poškozuje životní prostředí. V souvislosti s ní dochází ke zbytečnému kácení stromů, záboru zelených ploch a kvalitní půdy, nárůstu automobilismu a s tím spojenému zvýšení hlučnosti a prašnosti. I proto si již přes 80% obyvatel ČR další velké prodejny ve svém blízkém okolí nepřeje. Rád/a bych vyjádřil/a podporu kampani Brno v akci. Chtěl/a bych, aby v našem městě Brně existovala hustá a pestrá síť obchodů dostupných pro všechny obyvatele a obyvatelky všech městských částí. Nekontrolovaná expanze nákupních center toto neumožňuje. Tato expanze rovněž výrazně poškozuje životní prostředí. Proto podporuji následující požadavky na změny územního plánu, které by zajistily omezení další výstavby nákupních center ve městě Brně: –    stanovení omezeného počtu konkrétních míst pro výstavbu nákupních center na základě zvážení jejich potřebnosti a s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí, –    projednání míst stanovených pro výstavbu nákupních center se samosprávou a veřejností, –    zákaz výstavby nákupních center mimo tato místa, –    nastavení pravidel výstavby všech prodejen za účelem omezení negativních vlivů na dopravu a vzhled města. Děkuji Vám za to, že berete můj názor na vědomí. S pozdravem]]>